100.000 za Lino Lada kremiće

Lino Lada

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

Glavna nagrada

 • 1x Vaučer od 100.000 RSD za kupovinu u Gigatronu (može biti iskorišćen najkasnije do 25.12.2022. godine)

Nedeljne nagrade:

 • 6x Bicikl BOOSTER GALAXY grey-orange-white
 • 6x Soundbar Vox SP-7080H zvučnik

Dnevne nagrade:

 • 42x Lino Lada poklon paketa
 • 42x Tiganj za palačinke 25 Granit Line
 • 42x Pleh za mafine Non Stick GB 3003
 • 42x Bauer aparat za galete WM-620 Wafflino

Ukupan broj nagrada: 181

Tipovi nagrada zvučnik prevoz tehnika bela tehnika bicikl vaučer posuđe

Opis

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD ul. Šumatovačka 40, matični broj: 21348848, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Proizvodi

Lino lada proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su:

 • Lino lada duo 350g
 • Lino lada milk 350g
 • Lino lada nougat 350g
 • Lino lada kokos 350g
 • Lino lada Gold 350g
 • Lino lada Gold 700g
 • Lino Lada Gold 900g
 • Lino lada duo 750g
 • Lino lada milk 750g
 • Lino lada duo 1000g
 • Lino lada Twist gold milk 700g

Mehanizam

 1. Kupi bilo koje od gore navedenih Lino Lada proizvoda u bilo kom UNIVEREXPORT prodajnom objektu u najmanjem iznosu od 499 RSD
 2. Kupac prilikom ostvarene uslovne kupovine na kasi dobija račun i isečak sa kodom. Na dnu fiskalnog računa nalazi se kod koji se sastoji od 19 brojeva
 3. Sačuvaj fiskalni račun sa nefiskalnim isečkom kao dokazom o kupovini sve do uručenja nagrada
 4. Kod koji se nalazi na dnu računa i koga čini 19 brojeva pošalji SMS-on na broj 4242 najkasnije do 30.10.2022 u 23.59 časova

Napomene:

 • kupovinom navedenih proizvoda putem www.elakolije.rs kupci ne stiču pravo na učestvovanje u nagradnoj igri
 • pravo na učestvovanje i nagradnoj igri imaju samo učesnici koji ostvare kupovinu u maloprodajnom objektu i čija ukupna kupovina iskazana na fiskalnom računu ne prelazi iznos od 50.000 RSD sa PDV-om

Izvlačenje dobitnika

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

Objavljivanje dobitnika nagrada biće vršeno na internet strani linolada.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

Biće izvučena po 4 rezervna dobitnika za GLAVNU i NEDELjNE nagrade, kao i 5 rezervnih dobitnik za DNEVNE nagrade.

Glavna nagrada

U izvlačenju glavne nagrade učestvuju svi prijavljeni učesnici nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:

 • 31.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 19.09.2022. godine u 06:00 časova do 30.10.2022. godine u 23.59 časova)

Biće izvučen ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Nedeljne nagrade

U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju svi učesnici koji su se prijavili u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre.

Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

 • 26.09.2022. godine (za period od 19.09. u 06:00 do 25.09.2022. godine u 23:59)
 • 03.10.2022. godine (za period od 26.09. u 06:00 do 02.10.2022. godine u 23:59)
 • 10.10.2022. godine (za period od 03.10. u 06:00 do 09.10.2022. godine u 23:59)
 • 17.10.2022. godine (za period od 10.10. u 06:00 do 16.10.2022. godine u 23:59)
 • 24.10.2022. godine (za period od 17.10. u 06:00 do 23.10.2022. godine u 23:59)
 • 31.10.2022. godine (za period od 24.10. u 06:00 do 30.10.2022. godine u 23:59)

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Dnevne nagrade

U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju svi učesnici koji su se prijavili u toku jednog dana trajanja nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 20.09.2022. godine u 09:30 časova tokom trajanja, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 1 od svake 4 DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
Dobitnik GLAVNE i NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Obaveštavanje dobitnika

Sve nagrade se mogu preuzeti najkasnije do 30.11.2022. godine.

Dnevne i nedeljne nagrade

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio,kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime i prezime) i fotografiju jasno vidljivog fiskalnog računa i isečka sa jedinstvenim kodom kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu podravka@gmd.rs.

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade. Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi lične podatke (ime, prezime) i fotografiju fiskalnog računa ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

 • Dnevne nagrade Lino Lada poklon paket biće dostavljene dobitnicima putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio.
 • Ostale dnevne nagrade dobitnici mogu preuzeti u najbližoj "METALAC" prodavnici.
 • Nedeljnu nagradu VIVAX VOX SOUNDBAR SP-7080H zvučnik, dobitnici mogu preuzeti u najbližoj ”METALAC” prodavnici.
 • Nedeljnu nagradu BICIKL BOOSTER GALAXY grey-orange-white, dobitnici mogu preuzeti u najbližoj ”PLANET BIKE” prodavnici.

Glavna nagrada

Priređivač će dobitnika obavestiti o osvojenoj glavnoj nagradi pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati SMS kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema SMS-a, na telefon priređivača na broj 011/770-6275 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije.

Ukoliko se dobitnik ne javi ili ne preuzme GLAVNU nagradu u ostavljenom roku ili ukoliko nije u mogućnosti da dostavi na uvid original fiskalnog računa i isečka na kome se nalazi jedinstveni kod, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Glavna nagrada će biti uručena najkasnije do 30.11.2022. godine, u sedištu priređivača: Beograd- Novi Beograd, Tošin bunar 272A, nakon što budu obavešteni, svakog radnog dana od 9h do 17h.
Dobitnik je dužan da na dan dostavljanja nagrade u periodu od 08-17č bude lično prisutan na naznačenoj adresi ili da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog specijalnim punomoćjem za preuzimanje nagrade na kom je potpis overen od strane javnog beležnika.

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču original fiskalnog računa i isečak sa jedinstvenim kodom kao dokaz kupovine na uvid.

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

Sajt igre

linolada.rs
Gost
1 Komentar
Persa
Persa
 pre 7 meseci
Uslovljavanje!
1
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x