Apatinsko nagrađuje

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 1x Automobil Fiat Tipo
  • 10x Vaučer 1 - vrednosti 100.000 RSD za IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR maloprodajne objekte
  • 10x Vaučer 2 - vrednosti 50.000 RSD za IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR maloprodajne objekte
  • 20x Vaučer 3 - vrednosti 20.000 RSD za IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR maloprodajne objekte
  • 50x Vaučer 4 - vrednosti 10.000 RSD za IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR maloprodajne objekte
  • 250x Vaučer 5 - vrednosti 5.000 RSD za IDEA, IDEA SUPER, RODA i MERKATOR maloprodajne objekte

Pod vaučerima se smatraju pojedinačni vrednosni kuponi u apoenima od po 5.000 RSD, pri čemu se dobitniku dodeljuje odgovarajući broj vaučera tako da ukupan novčani iznos na koji vaučeri glase bude jednak osvojenoj nagradi.

Ukupan broj nagrada: 341

Tipovi nagrada prevoz automobil vaučer

Opis

U nagradnoj igri mogu učestvovati isključivo punoletna lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Učešće nije dozvoljeno maloletnim licima, ni licima koja su zaposlena kod priređivača ili u drugim privrednim subjektima angažovanim od strane priređivača u vezi sa organizacijom i sprovođenjem nagradne igre, kao ni članovi njihove najuže porodice (deca, usvojenici, roditelji, usvojitelji, supružnici i drugi članovi zajedničkog domaćinstva).

Proizvodi

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su:

  • Apatinsko pivo 0,5L (staklena povratna flaša)
  • Apatinsko pivo 2L (PET flaša)

Mehanizam

  1. Sakupi 5 čepova sa proizvoda iz gore navedene liste
  2. Pošalji ukupno 5 (pet) čepova Apatinskog piva najkasnije do 5. novembra 2022.

Čepove treba slati u zatvorenoj koverti na adresu:

Poštanski pregradak 1756,
11200 Beograd,
sa naznakom "Za nagradnu igru Apatinsko nagrađuje"

Treba navesti podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa prebivališta, tj. ulica, broj i mesto i broj telefona pošiljaoca.

Svako lice može poslati neograničen broj koverti.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se 14. novembra 2022. godine u 14.00 časova u prostorijama priređivača, u prisustvu tročlane komisije.

Postupak izvlačenja dobitnika nagrada podrazumeva da lice određeno odlukom direktora priređivača iz mase svih neotvorenih koverata, pristiglih na navedenu adresu, izvlači kovertu i predaje je komisiji, nakon čega komisija otvara kovertu.

Ukoliko se u koverti nalazi potrebna količina odgovarajućih čepova, konstatuje da je pošiljka uredna, te se pristupa čitanju imena, prezimena i adrese pošiljaoca, odnosno dobitnika, koji podaci se potom, zajedno sa podacima o nagradi povodom koje je koverta izvučena, unose u zapisnik.

Ukoliko se naknadno ustanovi da podaci o pošiljaocu nisu potpuni i/ili tačni, priređivač će pristupiti ponovnom izvlačenju novog dobitnika uz prisustvo komisije, o čemu će biti sačinjen poseban zapisnik.

Postupak će biti ponavljan sve dok ne bude izvučen dovoljan broj koverata da sve nagrade iz nagradnog fonda budu dodeljene.

Obaveštavanje dobitnika

Ime, prezime i naziv mesta prebivališta dobitnika nagrada će na dan izvlačenja dobitnika nagradne igre biti objavljeni na internet stranici www.apatinskapivara.rs, a u trajanju od 15 dana od dana izvlačenja, odnosno do isteka roka za uručenje nagrada.

Priređivač će, pre uručenja nagrade, telefonskim, tj. putem broja telefona navedenog prilikom slanja koverte kontaktirati dobitnika radi pribavljanja njegovog JMBG, odnosno broja pasoša i države izdavanja (ukoliko je reč o stranom državljaninu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije), a koji podaci su potrebni radi vođenja propisane evidencije.

Preuzimanje nagrada

Glavna nagrada

Uručenje glavne, tj. nagrade Automobil – Fiat Tipo će se izvršiti u prostorijama privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AUTO-GARANT, PRELJINA, odnosno na adresi Ibarski put 100, 32212 Preljina, Čačak, u dan i vreme određeno od strane priređivača, o čemu će dobitnik biti blagovremeno obavešten telefonskim putem tj. na kontakt telefon naznačen prilikom slanja koverte, najkasnije 48 sati pre planiranog trenutka uručenja. Uručenje predmetne nagrade će biti izvršeno lično dobitniku, u roku od 15 (petnaest) dana nakon dana izvlačenja dobitnika.

Ostale nagrade

Ostale nagrade, tj. vaučeri će biti uručeni dobitnicima isporukom na adresu prebivališta navedenu prilikom slanja koverte, takođe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja dobitnika, a putem kurirske službe po izboru priređivača. Ukoliko dobitnik nagrade ne bude zatečen na adresi, nagrada može biti uručena odraslom članu domaćinstva ili licu zaposlenom u domaćinstvu. Preuzimalac nagrade će u svakom slučaju čitko popuniti i svojeručno potpisati formular potvrde o prijemu nagrade pripremljen od strane priređivača.

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da sam priređivač ili kurirska služba nisu u mogućnosti da stupe u kontakt sa dobitnikom nagrade ili ukoliko mu se iz bilo kojih razloga izvan odgovornosti priređivača nagrada ne može uručiti u roku. Nakon isteka navedenog perioda, tj. 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja dobitnika, priređivač neće biti u obavezi da istom uruči nagradu.
Izuzetno od prethodno navedenog, rok za uručenje nagrade može biti produžen za period do 8 (osam) dana, na izričitu pisanu molbu dobitnika, podnetu pre isteka roka za uručenje nagrade, kao i iz razloga objektivne sprečenosti priređivača, dok takva sprečenost traje.

Gost
11 Komentara
Sanja
Sanja
 pre godinu
Da li ima posebna oznaka na ambalaži da je za nagradnu igru ili ne ?
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre godinu
Organizator nije naveo da postoji promotivno pakovanje tako da bi trebalo da je njihovo standardno pivo.
milos
milos
 pre godinu
Da li vaze stari zatvaraci od apatinskog piva na kojima pise apatinsko
milos
milos
 pre 10 meseci
Gde mogu da se pogledaju dobitnici nagrada
SSS
SSS
 pre 10 meseci
Cista prevara, ova Josimov Biljana iz Kostolca dobila 5 nagrada, a Josimov Jana 2, njih dve popile 35 piva???? U V.Gradiste otislo mnigo kao i u V.Planu
Igor
Igor
 pre 10 meseci
Možda ne gledamo na isti način, ali meni pokazuje da su njih dve dobile čak 12 nagrada...
SSS
SSS
 pre 10 meseci
Vrlo moguce
SSS
SSS
 pre 10 meseci
Kome moze da se prijavi ova namestaljka?
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 10 meseci
Najbolje se obratiti:

Problem sa ovakvim nagradnim igrama je što radnici u kafićima imaju nepresušan izvor čepova i sasvim je moguće da su dotične osobe poslale na stotine koverti ako npr. rade u nekom kafiću.
SSS
SSS
 pre 10 meseci
Naravno da je moguce, samo koja je verovatnoca da se izvuku u ovolikom broju...a Kostolac je inace najpoznatiji po tome sto se tamo pije izgleda samo Apatinsko, a ne recimo Jelen....
11
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x