Cockta budi u svom filmu svaki dan

Cockta

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Cockta igru Cockta 70 nagrada za 70 godina?

-

Nagrade

  • 45x Samsung Soundbar zvučnik HW-B550/EN i Ariete Aparat za kokice AR2956BL

Ukupan broj nagrada: 45

Tipovi nagrada zvučnik tehnika bela tehnika

Opis

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Proizvodi

U nagradnoj igri učestvuju sledeći Cockta proizvodi:

  • Cockta Original 0,33l, 0,5l i 1,5l
  • Cockta Free 0,33l, 0,5l i 1,5l
  • Cockta Blondie 0,5l i 1,5l

Mehanizam

  1. Kupi najmanje jedan proizvod iz gornje liste
  2. Sačuvaj fiskalni račun do kraja nagradne igre tj. do momenta uručenja nagrade
  3. Prijavi kupovinu putem internet sajta od nagradne igre cockta.eu/sr/budi_u_svom_filmu gde je potrebno upisati sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, PFR broj računa (koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59 č) na kom se nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri

Učesnik čija je prijava primljena putem internet obrasca dobiće povratnu informaciju o statusu njegove prijave, čiji sadržaj će zavisiti od toga da li je prijava ispravna i da li je PFR broj koji je poslat već iskorišćen.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem prijava putem internet obrasca ali sa prijavom različitih PFR brojeva.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl...) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u nagradnoj igri.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada se obavlja automatski metodom slučajnog odabira, iz baze svih validnih primljenih prijava putem internet obrasca, a sve u skladu sa načinom definisanim pravilima.

Izvlačenje nagrada biće izvršeno svakoga dana u 13č počevši od 02.10.2022 godine do 14.11.2022. godine.

Poslednja dva izvlačenja, dnevnih nagrada, biće 14.11.2022. godine u 13:00 časova i u 20:00 časova.

  • Svakoga dana se izvlači jedan dobitnik seta "ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i "SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN"

Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici u roku od 5 dana od dana izvlačenja nagrada.

Preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada će biti pozvani telefonom od strane kontakt centra priređivača, radi identifikacije i provere ispunjenja uslova za dobijanje nagrade, u roku od 3 dana od dana izvlačenja. Ukoliko dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 2 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od priređivača. U ovom slučaju, kontakt centar priređivača, kao potencijalnog dobitnika nagrade, pozvaće prvog izvučenog rezervnog dobitnika.

Operater kontakt centra priređivača će prilikom poziva izvršiti identifikaciju dobitnika, i proveriti da li dobitnik ima ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri i osvajanje nagrade, a to su: da li je dobitnik punoletan, da li je državljan ili rezident Republike Srbije, da li ime i prezime odgovara prijavljenom imenu i prezimenu u prijavi, da li ima sačuvan fiskalni račun čiji PFR broj je prijavio putem internet obrasca a koji je izvučen kao dobitni, da li je fiskalni račun izdat za vreme trajanja nagradne igre, a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59. kao i da li se na fiskalnom računu nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri a koji su definisani ovim pravilima.
Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, kontakt centar će tražiti od dobitnika da kao dokaz ispunjenosti na e-mail kontakt centra pošalje fotografiju dobitnog računa kao i kopiju ličnog dokumenta (pasoša ili lične karte) kako bi se potvrdio identitet dobitnika. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača. Ukoliko dobitnik ne ispuni uslove za dobijanje nagrade, priređivač zadržava pravo da nagradu ne dodeli.

Nagrade će biti dostavljene dobitnicima na kućnu adresu. Dobitnici će kontakt centru, prilikom poziva, izdiktirati sledeće podatke koji su potrebni radi slanja nagrade: ime i prezime, adresa stanovanja, mesto, opština i kontakt telefon.

Smatra se da je nagrada uručena dobitniku od onog momenta kada je priređivač pošalje dobitniku na adresu koju je dobitnik naveo kao validnu.

Prilikom uručivanja nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original ličnu kartu iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG kao i dobitni original fiskalni račun.

Ukoliko nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika, u roku od 30 dana od dana kada je kontakt centar prvi put kontaktirao dobitnika, on nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača. U ovom slučaju, Priređivač ima pravo da tu nagradu ne dodeli.

Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici u roku od 5 dana od dana izvlačenja nagrada.

Sajt igre

cockta.eu/sr/budi_u_svom_filmu
Gost
1 Komentar
Ljiljana
Ljiljana
 pre 11 meseci
Kado ocu da posaljem vise kodova uzastopce onaj prosli nece da se obrise stoji.Mislim za nagradnu igru cokta.
1
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x