Cockta - tvoj trenutak, tvoja stvar

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 3x Mobilni telefon Apple iPhone 12 G4GB beli
  • 5x Fotoaparat Fujifilm INSTAX Mini 11
  • 7x Dron DJI Tello
  • 20x Cockta Selfie Stick

Ukupan broj nagrada: 35

Tipovi nagrada tehnika dron fotoaparat mobilni telefon

Opis

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani ili rezidenti Republike Srbije.
Nemaju pravo učestvovanja nemaju zaposleni kod priređivača, "ATLANTIC ŠTARK" ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica.

Mehanizam

Da bi učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da učesnik:

  1. Napravi kreativnu fotografiju u ugostiteljskom objektu sa flašicom proizvoda Cockte Original 275 ml ili Cockte Free 275ml.
  2. Uđe na internet stranicu nagradne igre.
  3. Ukuca svoje lične podatke i pošalje kreativnu fotografiju.

Ukoliko učesnik želi postaviti više od jedne fotografije potrebno je za svaku fotografiju ponovo izvršiti prijavu. Svaka sledeća prijava može sadržati iste podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu).

Jedan učesnik za vreme trajanja nagradnog konkursa ima pravo izvršiti više od jedne prijave i može biti dobitnik samo jedne nagrade za vreme trajanja nagradnog konkursa.

Nakon postavljanja od strane učesnika, svaka fotografija će biti pregledana od strane organizatora. Ukoliko organizator utvrdi da fotografija ispunjava sve uslove nagradnog konkursa i ukoliko je uslikana na prikladan način (bez uvredljivog / vulgarnog sadržaja) biće odobrena u roku od 48h i vidljiva na internet stranici igre.

Učesnik konkursa potvrđuje da poslati materijal, kojim učestvuje u nagradnom konkursu, predstavlja njegovo autorsko delo i da nije preuzet sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Organizator je ovlašćen da isključi iz konkursa materijal za koje postoji sumnja da nije autorski.

Autorska prava

Učestvovanjem, dobitnik izričito izjavljuje da organizatoru prenosi neograničeno pravo na materijalna prava na priložen materijal.

Dobitnik dodatno prenosi sva autorska prava, geografski, vremenski i sadržajno neograničeno, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu materijala.
Dobitnik prenosi sva materijalna prava na slogan Organizatoru, uključujući i pravo na obradu, što podrazumeva i prevod slogana i korišćenje slogana u prerađenom obliku.

Biranje pobednika

Dobitnici će biti odabrani na osnovu kriterijuma kreativnost/kvalitet fotografije i uspešnosti izvedbe fotografije. Nagrađene će biti fotografije koje će po mišljenju tročlanog žirija na najkreativniji način pokazati trenutak povezivanja sa Cocktom.

Žiri organizatora će prihvatiti samo fotografije koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše brend.

Najveći broj glasova od strane žirija će odrediti dobitnike nagrada u konkursu. Dobitnici će s obzirom na broj osvojenih glasova osvojiti nagrade, raspoređene po vrednosti od najviše ka najmanjoj shodno broju osvojenih glasova.

Imena dobitnika nagrada biće objavljena na stranici nagradne igre u periodu od 1.10.-8.10.

Preuzimanje nagrada

Učesnici čije fotografije budu proglašene kao pobedničke biće pozvani od strane organizatora najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja dobitnika kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrada.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici će dostaviti na uvid ličnu kartu radi identifikacije.

Nagrade Cockta selfie stick i Fujifilm Instax Mini 11 će biti poslate na kućnu adresu dobitnika nagrade dok će nagrade iPhone 12 G4 GB BELI i Dron DJ Tello biti preuzete lično od strane dobitnika na adresi organizatora, ukoliko između organizatora i dobitnika ne bude drugačije dogovoreno.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada iz ovog konkursa ne javi na telefonski poziv u periodu od petnaest (15) dana od dana objavljivanja dobitnika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Nagrade nisu zamenjive za novac niti druge nagrade.

Nagrade su prenosive na druge osobe (punoletne), uz uslov da dobitnik o prenosu nagrade da pisanu saglasnost, s overom potpisa od strane javnog beležnika.

Sajt igre

cockta.eu/sr/tvoj_trenutak
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x