Dijamant sendvič za legendu

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 6x Gigatron vaučer u iznosu od 300 EUR (tri stotine evra)
  • 20x Utešne nagrade u vidu poklon paketa Dijamant proizvoda i dukserice sa ispisom "Legenda"

Ukupan broj nagrada: 26

Tipovi nagrada hrana garderoba vaučer

Opis

Pravo učestvovanja u konkursu imaju fizička lica i to:

  1. Punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  2. Maloletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora i marketinških agencija koje su bile angažovane u promociji konkursa, kao i članovi njihovih najužih porodica.

Mehanizam

Kreativno rešenje, odnosno fotografiju, neophodno je uneti na sajtu nagradne igre. Nakon odobrenja prijave i kreativnog rešenja od strane administratora sajta, u trenutku kada fotografija bude dostupna na sajtu, autor teksta postaje validan učesnik u ovoj aktivaciji.

Učesnik može imati više prijava, odnosno više kreativnih rešenja.

Maloletnik je dužan da prilikom prijave unese e-mail svog roditelja ili staratelja sa kojeg je potrebno da roditelj ili staratelj u roku od 48 sati od prijema mejla, da saglasnost za učešće maloletnika, a kojom potvrđuje i da je upoznat sa pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

U slučaju da se roditelj ili staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ne saglasi u ostavljenom roku prijava maloletnika se neće uzeti u obzir i svi prikupljeni podaci maloletnog lica će biti obrisani iz baze organizatora.

Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane Učesnika. Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost i autentičnost fotografija proveriti u skladu sa industrijskim standardima.

Autorska prava

Prijavom na konkurs učesnik automatski izjavljuje da prenosi sva autorska prava na njegovo kreativno rešenje i da je saglasan da organizator ima pravo da objavi rešenje na portalu nagradne igre, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, kao i sva prava da kopira, distribuira i javno ih prenosi.

Svaki učesnik konkursa prenosi sva autorska prava za pripremu mogućeg foto i video materijala koji se se odnosi na prijem i korišćenje nagrade. Ovim prenosom autorskih prava, Organizator dobija univerzalno, trajno i neograničeno pravo na te fotografije, audio i video materijale, kao i sva prava da iste kopira, distribuira i javno prenosi.

Organizator zadržava pravo da sa učesnicima konkursa koji budu proglašeni za pobednike potpiše autorski ugovor u smislu prethodna dva stava i idućih stavova ovog člana.

Potpisivanju autorskog ugovora će se pristupiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja pobednika u skladu sa tačkom 6. ovog konkursa.

Ustupanje imovinskih prava autora će biti predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez bilo kakve nadoknade za autorska prava.

Sva ostala pitanja u vezi sa autorskim pravima biće detaljno regulisana autorskim ugovorom. U ime i za račun maloletnog lica, ovaj autorski ugovor potpisuju roditelji.

Izbor pobednika

Konkurs ima ukupno šest pobednika koji osvajaju glavne nagrade, dok će 20 rešenja sa najvećim brojem "sviđanja" (lajkova), osvojiti utešne nagrade. Glavni pobednici ne mogu istovremeno osvojiti i utešne nagrade.

Pobednici su oni učesnici koji po mišljenju žirija dostave najkreativnije rešenje.

U slučaju da se, nakon proglašenja, utvrdi da pobednik u nekom trenutku nije ispoštovao pravila ovog konkursa, proglašava se zamenski pobednik.

Organizator će objaviti pobednike dana 23. novembra 2020. godine na sajtu www.sendviczalegendu.rs, kao i na svojim zvaničnim Facebook i Instagram kanalima.

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem mejla ili broja telefona, od strane Organizatora, uz informacije o pobedi, potpisivanju Autorskog ugovora i primopredaji nagrade.

Organizator ima pravo da listu pobednika u celosti objavi javno na svom sajtu, na svojoj Facebook stranici ili Instagram profile brenda, a sa čim su saglasni svi Učesnici ovog Konkursa.

Pobednici su u obavezi da u roku od sedamdeset i dva sata (72) od primanja mejla ili poruke odgovore na isti i prihvate nagradu, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku nagrade i potpisivanje autorskog ugovora:

  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • Adresu prebivališta na teritoriji Republike Srbije
  • *za maloletna lica: Ime, prezime roditelja, broj tekućeg računa

Isporuka nagrade

Nagrada se isporučuje pobednicima, na osnovu prethodno potpisanog autorskog ugovora o kreiranju originalnog rešenja za dijamant aktivaciju. Isporuka se vrši po potpisivanju autorskog ugovora.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima.

Sajt igre

sendviczalegendu.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x