Domaćica - najlepša zimnica

Domaćica keks

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 3x Poklon paket Domaćica brenda (paket sadrži: 2x Domaćica original 230g, Domaćica kakao 230g, 2x Domaćica Tart Nougat 210g, Domaćica Tart Kajsija 210g)

Ukupan broj nagrada: 3

Tipovi nagrada hrana slatkiši i grickalice

Opis

Pravo učešća imaju punoletna lica koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.
Zaposleni kod organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u konkursu, kao ni druga lica koja su angažovana od strane organizatora i/ili koja su učestvovala u priređivanju i organizovanju konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi konkursa.

Mehanizam

Da bi lice steklo pravo da učestvuje potrebno je da izvrši prijavu preko sajta nagradne igre, tako što će poslati svoju prijavu (fotografiju i tekst na zadanu temu) putem prijavnog formulara.

Učesnik može objaviti samo fotografiju i tekst čiji je autor, za čiju objavu poseduje sve potrebne saglasnosti/odobrenja/pristanke odnosno kojim se ne ugrožavaju i/ili ne krše prava trećih lica i/ili uslovi korišćenja usluga informacionog društva i Instagram platforme kao i važeći propisi Republike Srbije.

Učešćem na konkursu učesnici daju pristanak na objavu fotografije i teksta i na njihovo korišćenje na sajtu nagradne igre i u medijima u promotivne svrhe organizatora i brenda Domaćica bez obaveze plaćanja naknade.

Učesnik može učestvovati na konkursu samo jednom po jednoj zadatoj temi.

Učesnici koji uredno podnesu prijavu biće rangirani prema broju glasova posetioca sajta organizatora mojadomacica.rs i kreativnosti objavljenih fotografija/odgovora na temu od strane komisije koja se sastoji od 3 lica, predstavnika organizatora.

Dodela nagrada

Pravo na nagradu stiču 3 učesnika, od kojih 2 učesnika stiču nagradu na osnovu najvećeg broja glasova posetioca sajta nagradne igre, dok 1 učesnik stiče nagradu na osnovu kreativnosti objavljenih fotografija i teksta/odgovora na temu prema oceni članova komisije, prethodno formirane od predstavnika organizatora.

Organizator će listu sa spiskom dobitnika nagrada konkursa objaviti na web stranici nagradne igre na stranici konkursi.

Dobitnici će biti kontaktirani od strane organizatora putem njihove email adrese za potrebe dostavljanja podataka i obaveštenja u cilju dodele nagrada. Dobitnici će biti dužni da organizatoru dostave u roku od 3 dana od prijema poruke sledeće podatke: ime, prezime, broj mobilnog telefona i adresa stanovanja.

Nagrade nije moguće menjati niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće preneti na treće lice.

Sajt igre

mojadomacica.rs/konkursi/najlepsa-zimnica
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x