Duracell pokaži svoj kreativni optimum

Duracell

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 2x Mobilni telefon Apple iPhone 14 128GB Midnigh
 • 6x Microsoft Xbox S 512GB
 • 8x Samsung smart TV 32"

Ukupan broj nagrada: 16

Tipovi nagrada televizor tehnika mobilni telefon igračka konzola

Opis

Pravo učestvovanja u foto konkursu stiču sva punoletna fizička lica koja imaju srpsko državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji na dan početka kreativnog konkursa.
Na foto konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici.

Mehanizam

 1. Kupi jedno pakovanja Duracell baterija na teritoriji Republike Srbije, u periodu trajanja konkursa
 2. Sačuvaj fiskalni račun do kraja nagradne igre
 3. Napravi najkreativniju fotografiju na kojoj će se naći Duracell baterije
 4. Pošalji svoju kreativnu fotografiju i fotografiju računa na kom se jasno vidi naziv objekta u kom je obavljena kupovina, datum i vreme kupovine na broj telefona 062/85-88-039 na Viber ili WhatsApp
 5. Učesnici će dobiti povratnu poruku u cilju obaveštenja da je njihova fotografija primljena i uvažena

Kupovinom jednog pakovanja Duracell baterija kupac stiče mogućnost slanja 1 (slovima: jedne) fotografije.

Jedan kupac može osvojiti jednu nagradu.

Fotografija

Fotografija učesnika foto konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

 • ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;
 • ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;
 • ne sme sadržati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslati rad, u opsegu u kojem je poslati sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. U slučaju da roditelj dostavi rad na kojem se nalazi lik njegovog maloletnog deteta, smatra se da je roditelj slanjem takvog sadržaja dao izričitu saglasnost za korišćenje tog materijala. Učesnik jemči da slanjem sadržaja u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi učesnik koji je poslao sadržaj. Slanjem kreativne fotografije na kojoj se nalaze Duracell baterije, učesnik prenosi besplatno i neograničeno pravo na organizatora, isključivo za internu upotrebu.

Izbor dobitnika

Dobitnicima foto konkursa se smatraju učesnici, koji su poslali najkreativniju fotografiju na kojoj će se naći Duracell baterije. Odabir najkreativnijih fotografija će vršiti izborna komisija organizatora. Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost.

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica radi validacije i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 dana od trenutka formiranja rang liste potencijalnih dobitnika, a na osnovu poslatih fotografija, organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku.

Mesečne nagrade - mobilni telefon

 • 15.11.2022.
 • 15.12.2022.

Mesečna nagrada - igračka konzola

 • 15.11.2022. - objavljuju se tri dobitnika
 • 15.12.2022. - objavljuju se tri dobitnika

Nedeljne nagrade - televizor

 • 27.10.2022., godine (za period od 15.10.2022.godine od 15:01h do 26.10.2022. godine do 23:59h)
 • 03.11.2022. godine (za period od 27.10.2022. godine od 00:00h do 02.11.2022. godine u 23:59h)
 • 10.11.2022. godine (za period od 03.11.2022. godine u 00:00h do 09.11.2022. godine u 23:59h)
 • 17.11.2022. godine (za period od 10.11.2022. godine u 00:00h do 16.11.2022. godine u 23:59h)
 • 24.11.2022. godine (za period od 17.11.2022. godine u 00:00h do 23.11.2022. godine u 23:59h)
 • 01.12.2022. godine (za period od 24.11.2022. godine u 00:00h do 30.11.2022. godine u 23:59h)
 • 08.12.2022. godine (za period od 01.12.2022. godine u 00:00h do 07.12.2022. godine u 23:59h)
 • 15.12.2022. godine (za period od 08.12.2022. godine u 00:00h do 14.12.2022. godine u 23:59h)

Organizator objavljuje imena dobitnika na web sajtu www.fotokonkurs.rs.

Kontaktiranje dobitnika i preuzimanje nagrada

Istog dana, a najkasnije u roku od jednog (1) radnog dana od dana objave dobitnika, organizator će kontaktirati dobitnike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da se dobitnici foto konkursa odazovu na poziv organizatora u vezi sa dodelom nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 dana od trenutka objave, jer u protivnom gube pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti organizatora za isti gubitak.
Potrebno je da nagrađeni učesnici prilikom kontaktiranja za objavu dobitnika potvrde da imaju sačuvan fiskalni račun, kao dokaz o kupovini, i isti je potrebno da dostave u elektronskoj formi, putem Viber-a ili Whatsapp-a. Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini, a organizator ga u cilju sprečavanja malverzacija zatraži na uvid, gubi pravo na nagradu.

Nagrađeni nemaju dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrada i iste su u obavezi da u svojoj organizaciji preuzmu putem kurirske službe ili lično (prema dogovoru).

Nakon preuzimanja nagrada, organizator ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu fizičku štetu na pomenutim nagradama (Apple iPhone 14, Microsoft XBOX series S, Samsung smart televizor 32“) koji su predmet nagrađivanja.

Sajt igre

www.fotokonkurs.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x