Heineken - živi svoju muziku i osvoji

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Heineken igru Heineken sakupljaj, navijaj, osvoji!?

-

Nagrade

 • 9x Mobilni telefon Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue (mesečna nagrada)
 • 30x Blutut slušalice Beats Solo3 (crne) (nedeljna nagrada)
 • 700x Heineken majica dizajnirana od strane kreatora DechkoTzar (dnevna nagrada)

Ukupan broj nagrada: 739

Tipovi nagrada zvučnik tehnika garderoba mobilni telefon

Opis

Pravo učešća na Konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (na delu teritorije koji se prostire do Kosova i Metohije), izuzev lica koja su angažovana na radu kod Organizatora i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Mehanizam

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u potrebno je da kupi najmanje 1 (jednu) ili Heineken 0,5l limenku ili Heineken 0,4l povratnu bocu sa limitiranim muzičkim dizajnom, a na kom piše Music Edition (u daljem tekstu: Heineken Music pakovanje), pronađe kod ispod otvarača, unese ga u Heineken Srbija Viber Chatbot i sačuva taj otvarač na kom je odštampan jedinstveni osmoznamenski alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

Nakon kupovine Heinekena Music pakovanja potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 • Pokreni Viber aplikaciju, u polju za pretragu ukucaj Heineken Srbija i zaprati Heineken Srbija Chatbot (u daljem tekstu: Chatbot). Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Chatbot. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik prestane da prati Chatbot smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije poslati Kodovi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom, te novim slanjem Kodova.
 • U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, Učesnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.
 • Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi u Chatbot-u), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina. Nakon toga Učesnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa ostane pratilac Chatbot-a. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju sastavlja žiri nakon odlučivanja o dobitnicima Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.
 • Nakon što ispuni prethodne korake, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod koji je pronašao ispod otvarača Heineken Music limenke na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa Koda Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da li je uneti Kod sačuvan. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj Kodova. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni neće biti validni i neće omogućiti Učesniku da učestvuje u Konkursu.
 • Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Učesnik koji tri puta uzastopno bude poslao nevažeći Kod će biti blokiran iz Konkursa do 23:59 časova tog dana u toku kog je poslao tri puta uzastopno nevažeći Kod. Bodovi koje je Učesnik ostvario u toku tog dana kada je blokiran će biti obrisani. Ukoliko Učesnik bude blokiran tri puta zbog unosa nevažećih Kodova u periodu tajanja Konkursa, biće diskvalifikovan iz Konkursa.
 • Nakon potvrde da je uneti Kod sačuvan Učesnik odgovara na 5 pitanja iz oblasti muzike, a za svako pitanje su ponuđeni DA/NE odgovori i za svako pitanje na raspolaganju ima 10 sekundi (u daljem tekstu: Kviz). Svaki tačan odgovor vredi jedan poen. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po završetku Kviza, Učesnik dobija svoj rezultat kojim se na Rang listi rangira za Dnevnu, Nedeljnu i Mesečnu nagradu.

Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Ova provera se vrši unošenjem komande „lista“ na Chatbot-u.

Učesnik je dužan da čuva zatvarač sa Kodom bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

Tokom Konkursa dobitnici Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu.

Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu Mesečnu nagradu, samo jednu Nedeljnu nagradu i samo dve Dnevne nagrade, bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao Kod tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima.

Presek za nedeljne nagrade se radi svake nedelje u ponoć u nedelju kada se pravi Rang lista počevši od 25.7.2021. u 00:00:00 časova.

Presek svakog meseca se pravi u ponoć kada se pravi i Rang lista i to na sledeči način:

 • Prvi mesec počinje dana 19.7.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 8.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 8.8.2021. u 00:00:00 časova;
 • Drugi mesec počinje dana 9.8.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 5.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 5.9.2021. godine u 00:00:00 časova;
 • Treći mesec počinje dana 6.9.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 26.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 26.9.2021. godine u 00:00:00.

Preuzimanje nagrada

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 2 dana nakon proglašenja dobitnika Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade putem Vibera i to putem poruke 1na1 (u daljem tekstu: Obaveštenje), gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke i to ime i prezime, JMBG, broj telefona, adresu za isporuku nagrade kao i email adresu. Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu predaje osvojene Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade. Isporuka Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon objavljivanja svake pojedinačne Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ili slanjem skeniranog/očitanog važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja.

Dobitnici majica – Dnevnih nagrada će na Viberu ostaviti i podatak o željenom dizajnu i veličini majice. U slučaju da u tom trenutku Organizator nema više traženih majica (majice tog dizajna i/ili veličine), obavestiće dobitnika o tome koje su majice preostale kako bi dobitnik mogao da izabere jednu od preostalih.

Sajt igre

www.heineken.com/rs/sr/music2021
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x