IMLEK - Razbudi se

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 70x Jungle energy coffee paketa proizvoda

Ukupan broj nagrada: 70

Tipovi nagrada piće kafa

Opis

Pravo učešća na nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina, koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica sa prebivalištem na teritoriji AP Kosova i Metohije.

Mehanizam

Da bi lice učestvovalo na nagradnom konkursu potrebno je da podnese svoju prijavu putem Instagram ili Facebook naloga, tako što će u periodu trajanja nagradnog konkursa:

  1. zapratiti Instagram stranicu Organizatora – flert_caffelatte ili Facebook stranicu organizatora - flert.kafica;
  2. napisati u komentaru objavljenog posta za Nagradni konkurs na Instagram stranici - flert_caffelatte ili Facebook stranici flert.kafica, na koji način se razbuđuje ujutru.

Učesnik koji postupi na opisan način i koji se uredno prijavi na Nagradni konkurs, svojom radnjom neopozivo prihvata pravila nagradnog konkursa.

Učesnik može objaviti samo delo čiji je nosilac/autor, i za čiju objavu poseduje sve potrebne saglasnosti/odobrenja/pristanke odnosno kojim se ne ugrožavaju i/ili ne krše prava trećih lica i/ili uslovi koršćenja usluga informacionog društva i Instagram i Facebook platforme kao i važeći propisi Republike Srbije.

Dodela nagrada

Tokom trajanja nagradnog konkursa o dobitnicima nagrada će se odlučivati na osnovu iskazane kreativnosti učesnika (kriterijum).

O dodeljivanju nagrada na nagradnom konkursu odlučivaće žiri određen od strane organizatora koji se sastoji od pet članova.

Prvih tridesetipet (35) učesnika sa rang liste, čiji su komentari ocenjeni kao najkreativniji u toku jedne nedelje, stiču pravo na po jednu nagradu – Paket Jungle energy coffee proizvoda (jedan učesnik - jedna nagrada).

Nagrade ne mogu biti zamenjene za drugu nagradu ili novčanu protivvrednost.

Obaveštavanje dobitnika

Učesnici će biti obavešteni o odluci žirija putem Instagram stranice Organizatora flert_caffelatte, kao i Facebook stranice flert.kafica, u komentaru ispod objave nagradnog konkursa, u roku od (1) jednog dana po proteku nedelje za koju se vrši rangiranje učesnika na nagradnom konkursu.

Označavanjem (,,tag’’) ili imenovanjem (,,mention’’) korisničkih imena dobitnika, u komentaru na objavu nagradnog konkursa, smatraće se da su učesnici obavešteni o rezultatima nagradnog konkursa i odluci žirija.

Učesnici, koji su označeni/imenovani kao dobitnici, dužni su da u roku od 5 (pet) dana od dana objave odluke žirija, dostave Organizatoru svoje podatke direktnom porukom (,,direct message’’-,,DM’’) na Instagram nalog flert_caffelatte ili u inbox Organizatora na Facebook nalog flert.kafica, radi isporuke nagrada, i to sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • kontakt telefon
  • adresa i mesto stanovanja

Ukoliko se učesnik ne odazove u propisanom roku i/ili ne dostavi sve, potpune i tačne podatke, kao i ako ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, nagrada će biti dodeljena sledećem učesniku.

Nagrade će biti isporučene putem pošte ili kurirske službe o trošku organizatora. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, neodazivanja učesnika pozivu, usled prekida nagradnog konkursa, odnosno u drugim slučajevima kada nije moguće uručenje nagrada bez krivice organizatora, nedodeljene i/ili neuručene nagrade ostaju organizatoru.

Sajt igre

www.imlek.rs/vesti/sve-vesti/pravila-nagradnog-konkursa-razbudi-se
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x