Kupi vivo telefon, vodimo te u Katar

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 2× Putovanje na utakmicu Brazil – Srbija za dve osobe *
  Poklon putovanje podrazumeva:
  • Avio prevoz na relaciji Beograd – Dubai i Dubai – Doha
  • 7 dana, 5 noćenja u hotelu
  • Prevoz od aerodroma do hotela
  • Prevoz do stadiona na kojem će se održati utakmica i prevoz do hotela nakon završetka utakmice
  • 2 ulaznice za fudbalsku utakmicu Brazil – Srbija
  • Putno osiguranje
 • 3x Sto za stoni fudbal
 • 10x Mobilni telefon Vivo X80 Lite

* Pobednik kreativnog konkursa kao i osoba koja sa njim putuje, mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Ukupan broj nagrada: 15

Tipovi nagrada ostalo tehnika putovanje ulaznice mobilni telefon

Opis

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev lica koja su zaposlena kod priređivača i u privrednom društvu VB-TECH d.o.o. Beograd, MB: 21550205, PIB: 111839089, sa sedištem u Beogradu, opštini Novi Beograd, ul. Trg prijateljstva Srbije i Kine, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Mehanizam

 1. Kupi telefon Vivo na nekom od zvaničnih prodajnih mesta ovlašćenih partnera u periodu trajanja nagradne igre
 2. Sačuvaj fiskalni račun do kraja nagradne igre kao dokaz o kupovini
 3. Poseti veb sajt od nagradne igre vivosrbija.rs i popuni prijavu sa svojim ličnim podacima, slikom fiskalnog računa ili ugovora i ostavi kreativnu poruku podrške fudbalerima

Izbor dobitnika

Svi učesnici koji, u toku trajanja kreativnog konkursa, budu popunili prijavnu formu sa odgovarajućim sadržajem, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će biti izvučeni svi odgovori. Odgovore će pregledati žiri i od svih prijavljenih odabrati 15 najkreativnijih poruka.
Biće odabrana tri rezervna pobednika za nagradu putovanje.

Odabir najkreativnijih poruka održaće se do 10. novembra 2022. godine.

Obaveštavanje korisnika

Po završenom odabiru i utvrđivanju identiteta pobednika, priređivač kreativnog konkursa preuzima obavezu obaveštenja pobednika o odabiru.

Obaveza priređivača je da pobednika kontaktira putem mobilnog telefona ili e-maila u roku od 3 dana od dana odabira, te ga obavesti o odabiru.

Pobednici kreativnog konkursa su u obavezi da u roku od 48 sati od dana obaveštenja o odabiru, dostave priređivaču pisanu Izjavu o prihvatanju poklona. Predmetna Izjava se može dostaviti preko pošte ili lično na adresu Pop Up Advertising, Koste Racina 2/1, Beograd ili preko adrese elektronske pošte: office@popup.rs

U slučaju da pobednici kreativnog konkursa ne dostave Izjavu o prihvatanju poklona u roku i na način propisan u prethodnom stavu, isti gubi pravo na poklon, te se isti dodeljuje sledećem rezervnom pobedniku.

Objavljivanje pobednika konkursa biće izvršeno na internet strani vivosrbija.rs najkasnije do 15.11.2022.

Preuzimanje nagrada

Pokloni će biti uručeni najkasnije do 18.11.2022. godine na adresi koju će organizator naknadno dostaviti pobednicima. Pobednici konkursa su dužni da potpišu pristanak za prihvatanje poklona, kao i da priređivaču dostave na uvid fiskalni račun/broj ugovora kao dokaz o kupovini i rok isteka putne isprave.

Pri preuzimanju poklona pobednik odnosno osoba koju pobednik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju poklona čime prestaju sve dalje obaveze priređivača kreativnog konkursa prema pobedniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove pobednika povezane s preuzimanjem poklona. Priređivač, kao ni kompanija Pop Up Advertising, ne odgovaraju za postupke i ponašanje pobednika konkursa tokom boravka na putovanju i utakmici Brazil – Srbija.

Poklone pobednici ne mogu da prenesu na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga pobednik nije u mogućnosti da isti iskoristi onda će se poklon dodeliti sledećem rezervnom pobitniku.

Sajt igre

vivosrbija.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x