Laško otvori i osvoji

Laško

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Laško igru Laško nagrađuje?

-

Nagrade

Dnevne nagrade:

 • Sportska torba, crne boje, materijal: 100% poliester, dimenzije: 64cm x 30cm x 30cm
 • Dri fit majica, crne boje, materijal: 100% poliester, dobitnik bira veličinu (M, L, XL)
 • Paket od 24 Laško 0,5l limenki

Nedeljne nagrade:

 • Projektor i platno, projektor rezolucije 1280 x 800 px, 3LCD tehnologija, RGB liquid crystal shutter sistem projekcije i platno dijagonale 120''
 • Drugo mesto – Fotelja za gledanje sporta, crne boje, dimenzija: širina: 82 cm, visina: 89-111 cm, dubina: 92-168 cm, sa ugrađenim naslonom za noge, nagibnim mehanizmom, rotirajućom bazom i vibrirajućom masažnom funkcijom
 • Treće mesto – Košarkaška tabla, dimenzije: 60cm x 38,5cm, obim obruča: 30cm
Tipovi nagrada ostalo tehnika piće garderoba nameštaj pivo

Opis

Pravo učešća na Konkursu imaju lica:

 • koja su navršila 18 godina života,
 • državljani Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: „Učesnik“).

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Konkurs se organizuje na delu teritorije Republike Srbije, koji se prostire do Kosova i Metohije.

Mehanizam konkursa

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da u bilo kom prodajnom objektu na Teritoriji, kupi najmanje 1 (jednu) Laško 0,5l bocu ili Laško 0,5l limenku sa označenim mehanizmom na pakovanju (u daljem tekstu: Pakovanje). Ispod zatvarača na pakovanju, nalazi se odštampan jedinstveni osmoznamenski alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da kupac preduzme sledeće korake:

 1. Poseti web stranicu: www.lasko.rs (dalje u tekstu Web stranica);
 2. Registruje se na Web stranici tako što je potrebno da popuni podatke: broj telefona, e-mail adresu, šifru
 3. Klikom na dugme registruj se, korisnik prihvata Pravila koja se nalaze na web stranici na kartici Pravila i postaje Učesnik. Svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i neće učestvovati u Konkursu.
 4. Nakon regitracije, Učesniku se otvara stranica gde može da vidi svoj trenutni broj poena i poziciju na dnevnoj i nedeljnoj rang listi kao i dugme ZAPOČNI IGRU gde klikom na njega se otvara igrica. Na ekranu će izaći polje u koje je potrebno da Učesnik unese Kod. Učesnik može uneti Kod na Web stranici u bilo kom trenutku tokom trajanja Konkursa. Kako bi u realnom vremenu učesnik mogao da proveri svoju trenutnu poziciju na dnevnoj i nedeljnoj rang listi, Učesnik treba da pritisne dugme ’’Osveži’’.
  Pored navedenog, svaki učesnik ima mogućnost da pritiskom na dugme TRENIRAJ, jednokratno vežba umeće u bilo kojoj od tri ponuđene discipline koje su nivoi igrice. Svakog dana od 00:00 do 23:59, svaki Učesnik ima na raspolaganju ukupno maksimalno 5 minuta da usavršava svoje veštine u bilo kojoj od tri discipline. Učesnik može sam odrediti koliko vremena će posvetiti kojoj disciplini, do dozvoljenih 5 minuta. Ukoliko Učesnik prekine trening pre isteka pomenutih 5 minuta tog dana neće više biti u mogućnosti da trenira, bez obzira na to što mu je ostalo još vremena.

Učesnik može uneti neograničen broj Kodova tokom trajanja Konkursa.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan i da kontaktira kontakt centar ili pokuša ponovo. Učesnici su dužni da čuvaju zatvarače do uručenja poklona. Zatvarače će predati Organizatoru u slučaju da to Organizator od njih zatraži. Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Igrica

Da bi dobio poene potrebno je da Učesnik odigra igricu, koja se sastoji iz 3 nivoa. Prvi nivo je košarka – izvode se se virtuelni šutevi na koš iz nekoliko uglova, pri čemu je potrebno da Učesnik postigne što više koševa. Sledeći nivo je fudal –izvode se virtuelni šutevi na gol, pri čemu je potrebno da Učesnik postigne što više golova. Treći nivo je stoni tenis, igra protiv protivnika (softver), pri čemu je potrebno da Učesnik uzvrati što više udaraca protivniku (softveru) i postigne što više poena.
Uz jedan Kod svaki Učesnik ima mogućnost da jednom učestvuje u igrici (u daljem tekstu: Iteracija).

Svaki od Učesnika može maksimalno da postigne 15 poena pri jednoj Iteraciji. Učesnik u jednoj iteraciji ima priliku da šutira 5 puta na koš, 5 puta na gol i 5 prilika da uzvrati udarac protivniku u partiji stonog tenisa, nakon čega se završava igrica.

Za svrhu rangiranja, uzima se zbir osvojenih poena u sva tri navedena nivoa. Primera radi: ako Učesnik u prvom nivou ostvari 4 poena, u drugom 3, a u trećom 2, broj ostvarenih poena će biti 9 (4+3+2).

Svi poeni koje jedan Učesnik postigne u toku jednog dana i jedne faze Konkursa se sabiraju i Učesnika rangiraju na dve rang liste, Dnevnoj i Nedeljnoj prema sveukupnom broju poena postignutih tokom dana i nedelje u svakoj od faza. Na dnevnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji su u toku tog dana od 00:01 časova do 23:59 časova učestvovali u Konkursu, pri čemu se Učesnici rangiraju prema zbirnim rezultatima svih Iteracija odigranih u toku tog dana.
Na nedeljnoj rang listi se rangiraju svi Učesnici koji u toku te faze učestvuju u konkursu, pri čemu se Učesnici rangiraju prema zbirnim rezultatima svih Iteracija odigranih u toku te faze konkursa.

Nakon što Učesnik odigra igricu, na stranici će mu se pojaviti koliko je ostvario poena u toj Iteraciji, njegova trenutna pozicija na dnevnoj i nedeljnoj Rang listi, kao i ukupan broj ostvarenih poena. Kako bi u realnom vremenu mogao da proveri svoju trenutnu poziciju na obe rang liste, Učesnik treba da pritisne dugme ’’Osveži’’.

Poeni ostvareni u jednoj fazi ne prenose se u narednu fazu/faze, odnosno Učesnik u svaku narednu fazu ulazi sa 0 poena.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili igranja igrca bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno i dovodi do diskvalifikacije iz Nagradnog konkursa. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Konkursa, Priređivač zadržava pravo da ih isključi iz Konkursa i zanemari njihove Kodove.

Komisija koju formira Organizator se sve vreme trajanja Konkursa stara o ispunjenosti svih uslova, ispravnosti i formiranju Rang liste, ispunjenosti uslova od strane Učesnika i nadgleda ispravnost sprovođenja samog Konkursa.

Dodeljivanje nagrada

Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno 6 (šest) vrsta nagrada i to po 3 (tri) vrste nagrada na dnevnom, i po 3 (tri) vrste nagrada na nedeljnom nivou.

Ukoliko dva Učesnika imaju isti broj koševa, prednost ima učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat, odnosno gleda se vreme upisa rezultata u bazu podataka.

U toku jednog dana Učesnik može osvojiti samo jednu dnevnu nagradu. U toku jedne nedelje (faze) Učesnik može osvojiti samo jednu nedeljnu nagradu. U toku trajanju nagradnog konkursa Učesnik može osvojiti svakog dana po jednu dnevnu nagradu. U toku trajanja nagradnog konkursa Učesnik može osvojiti najviše dve nedeljne nagrade (ali ne u istoj nedelji). Ako je jedan Učesnik napravio više naloga i u toku istog dana ili faze bude rangiran na više od jednog mesta na dnevnoj ili nedeljnoj rang listi, dobija veću po rangu nagradu, a sledeća/e ostaje/u nedodeljena/e.

Rang lista Dobitnika u konkretnom danu i fazi biće objavljena na samom kraju tog dana i faze na Stranici, kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno. Na njoj će biti prikazana polusakrivena e-mail adresa kao i broj poena Dobitnika.

Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio rangiran na Rang listi na poziciji koja ostvaruje pravo na nagradu, ta nagrada će ostati nedodeljena.
Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd)).


Organizator će kontaktirati Dobitnike dnevnih i nedeljnih nagrada u roku od 3 radna dana od objave rezultata na rang listi putem kontakata koje su učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade. Kontaktirani Pobednici imaju rok od 3 dana da odgovorom na e-mail potvrde da prihvataju nagradu kao i pruže lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja i JMBG radi slanja nagrade kurirskom službom. Ukoliko Pobednici ne odgovore u navedenom roku, kontakt centar će im poslati SMS poruku u kojoj će im biti saopšteno da u roku od 2 dana pozovu kontakt centar ili odgovore na primljeni e-mail, a u suprotnom gube pravo na nagradu.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Ukoliko Organizator ne može da stupi u kontakt sa Dobitnikom u skladu sa pravilnikom Dobitnik gubi pravo na nagradu i ista se dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

Nagrade će Dobitnicima biti uručene putem kurirske službe u roku od 45 dana od osvajanja nagrade na kućnu adresu koju su dostavili prilikom kontaktiranja kojim su potvrdili da prihvataju nagradu.

Nagrade su neprenosive. Nagrade preuzima Dobitnik lično.
Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Dobitnika niti bilo koje druge troškove Dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.
Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je Dobitnik odustao od iste i ona će u tom slučaju biti nedodeljena.

Sajt igre

lasko.rs
Gost
2 Komentara
Borislav
Borislav
 pre 9 meseci
Da lije Laško organizovao nagradnu igru u avgustu 2022. godine ?
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 9 meseci
Laško u ovom trenutku ima aktivno skupljanje sličica putem kodova ispod zatvarača. Unosom svakog koda se dobiju nasumične tri sličice koje se koriste za popunjavanje albuma. Nakon što se popuni album korisnik može da zatraži skidanje PDF verzije albuma ili da se prijavi za izradu personalizovane štampane verzije albuma koju će dobiti u roku od 45 dana.

Potrebno je skupiti 327 različitih sličica što znači da je potrebno 110 kodova da bi se kompletirao album.

Trajanje 1.8. - 18.9.2022.
2
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x