Laško piknik

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 500x Laško Prostirka za piknik
 • 500x Laško Peškir za plažu
 • 1000x Laško majica

Ukupan broj nagrada: 2.000

Tipovi nagrada garderoba

Opis

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 • lica koja su navršila 18 godina života,
 • državljani Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnik)

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Mehanizam

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi bilo koje Laško pivo u vrednosti od 300 RSD u Mercator–S d.o.o. maloprodajnim objektima – Roda, Mercator, Idea (u daljem tekstu: Maloprodajni objekti). Nakon kupovine Laško piva u traženoj količini u Maloprodajnom objektu Učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od osamnaest (18) cifara (u daljem tekstu: Kod).

Nakon kupovine piva i dobijanja Koda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 • Ode na stranicu www.laskopiknik.rs (u daljem tekstu: Web stranica) i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.
 • Prilikom registracije od korisnika se traži da unese: ime, prezime, JMBG, e-mail adresu, broj telefona. Prilikom kreiranja naloga, Učesnik će dobiti posebni generisani broj kojim će se identifikovati na Rang listi (u daljem tekstu: Jedinstveni broj).
 • Pročita i prihvati Pravila kojima Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Web stranici.
 • Nakon što ispuni uslove ovih Pravila, Učesnik ne mora ponovo prolaziti navedene korake, već je dovoljno da se prilikom svake naredne posete prijavi putem registrovanog naloga.
 • Nakon registracije/logovanja na registrovani nalog Učesnik unosi Kod u odgovarajuće polje na Web stranici i odgovora na pitanje koje će se pojaviti. Ukoliko Učesnik tačno odgovori na postavljeno pitanje, dobija jedan poen. U suprotnom, Učesnik ne dobija poen. Učesnik ima na raspolaganju 10 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po odgovoru na pitanje Učesnik dobija svoj rezultat kojim se rangira na Rang listi.
 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, uneti neograničen broj Kodova i tako svaki put steći uslov za odgovaranje na nagradno pitanje. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavnici). Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u pravilima neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. U slučaju da je Učesnik odgovorio na pitanje, ali se ispostavi da je Kod koji je uneo neispravan iz bilo kog razloga, poen koji je ostvario mu se neće računati. Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Učesnik koji tri puta bude poslao neispravan Kod će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa. Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi Web stranici i preduzme korake navedene u pravilima.

Učesnik, putem Web stranice, u svakom trenutku može proveriti broj poena koje ima, na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi, kao i koliko poena ima prvi Učesnik ispred njega.

Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Web stranice, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

Komisija koju formira Organizator se sve vreme trajanja Konkursa stara o ispunjenosti svih uslova, ispravnosti i formiranju Rang liste, ispunjenosti uslova od strane Učesnika i nadgleda ispravnost sprovođenja samog Konkursa.

Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

Tokom Konkursa dobitnici Nagrada se određuju na osnovu poena koje Učesnik skupi učestvujući u Konkursu.

Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljeni putem Web stranice kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu Nagradu. Nagrade se ne mogu zameniti za drugu Nagradu, robu ili novac.

Ukupno postoji 2.000 Nagrada koje se dodeljuju po završetku Konkursa dana 21.06.2021. godine i formiranja konačne Rang liste koja sadrži Jedinstvene brojeve Učesnika i koja se formira odmah po završetku Konkursa dana 21.06.2021. u 23:59h. Nagrade se dodeljuju u zavisnosti od pozicije koju Učesnik zauzima na Rang listi i to:

 • Učesnici koji zauzimaju pozicije od 1. do 500. mesta osvajaju Laško Prostirku za piknik
 • Učesnici koji zauzimaju pozicije od 501. do 1000. mesta osvajaju Laško Peškir za plažu
 • Učesnici koji zauzimaju pozicije od 1001. do 2000. mesta osvajaju Laško majicu

U slučaju da dva Učesnika imaju isti broj poena na Rang listi, prednost ima onaj Učesnik koji je bio brži, odnosno, koji je prvi prikupio poene.

Preuzimanje nagrada

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike biće kontaktirani u periodu od 24.05. do 20.06.2021. godine gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim Dobitnikom smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi, odnosno, Rang lista se pomera za jedno upražnjeno mesto (primera radi, ako Učesnik koji je bio 320. na Rang listi ne prihvati Nagradu onda Učesnik koji je bio 321. na Rang listi sada postaje 320.).

Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja Učesnika. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Nagrada će ostati nedodeljena.

Sajt igre

laskopiknik.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x