Lav 100% dobre nagrade

Lav pivo

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 5x Mobilni telefon Apple iPhone 14
  • 10x TV
  • 20x Poklon vaučer na iznos 30.000 RSD
  • 1000x Lav Premium majica

Ukupan broj nagrada: 1.035

Tipovi nagrada televizor tehnika garderoba mobilni telefon vaučer

Opis

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učešća nemaju lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora ili na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca).

Mehanizam

  1. Kupi najmanje 3 proizvoda brenda “Lav Premium” u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam ne ulazi multipack) u Delhaize objektima (Maxi, Tempo i Shop&Go)
  2. Uz fiskalni račun ćeš dobiti slip račun sa kodom koji se sastoji od trinaest (13) do sedamnaest (17) cifara koji predstavlja uslov za učestvovanje na ovom konkursu
  3. Sačuvaj fiskalni račun i slip do preuzimanja nagrada
  4. Otvori veb sajt od nagradne igre i unesi kod sa slipa, zatim uneti svoje lične podatke (ime, prezime, e-mail adresu, adresu prebivališta, kontakt telefon, JMBG)
  5. Odigraj Lav igricu da se pozicioniraš na rang listi

Učesnik može igrati igricu neograničen broj puta, isključivo korišćenjem neiskorišćenih kodova. Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, računaće se najbolji rezultat učesnika.

U slučaju da je kod neispravan, nije čitljiv (iz nekog razloga) na fiskalnom isečku ili nije dobijen od strane kasira/ke, možete se obratiti na mejl adresu: info@tolikodobro.rs. Radno vreme korisničkog servisa je ponedeljak-petak od 09-17č.

Igrica Lavantura

Igra podrazumeva kontrolisanje glavnog junaka igrice, Lava, tako da on trči i sakuplja poene. Svaka sakupljena flašica Lav Premium nosi jedan bod, a svaka sakupljena gajba Lav Premium piva nosi 10 bodova. Ukupan broj bodova se računa zbirom svih sakupljenih bodova.

Svi pokušaji igranja Igrice se snimaju i mere u vremenskom intervalu.

Na Veb-stranici će za sve vreme trajanja konkursa biti dostupna aktuelna rang lista, kao i konačna rang lista, po završetku konkursa.

Osnovni kriterujum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova u Igrici. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je učesnik ostvario bodove.

Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, računaće se najbolji rezultat učesnika.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju učesnika.

Izbor dobitnika

Učesnici će ostvarivati pravo na nagrade u zavisnosti od ostvarenog broja bodova u Igrici, na osnovu kojih se sastavlja rang lista i opredeljivati nagrada počevši od najvrednije, koju će osvojiti učesnik koji je najviše rangiran na rang listi, ka simboličnoj nagradi, koju će osvojiti učesnik koji je najniže rangiran na rang listi, a u okviru dostupne definisane količine nagrada u skladu sa prethodnim stavom i to redosledom kako je navedeno u spisku nagrada.

Na kraju celog konkursa, lista učesnika iz sekcije “Rang lista” će biti zamenjena za listu konačnih dobitnika, uz objavljivanje sledećih podataka: Ime i prezime, ostvareni broj bodova i osvojena nagrada, grad (kao mesto prebivališta/boravišta).

Preuzimanje nagrada

Organizator će kontaktirati dobitnike u roku od 5 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju konkursa, i to generisanom e-mail adresom koja obaveštava dobitnika koju nagradu je dobio. Ukoliko dobitnik želi isporuku nagrade na drugu adresu od navedene u prijavi potrebno je da u roku od 24č odgovori na e-mail vezan za obaveštenje o dobijanju nagrade i navede novu adresu isporuke.

U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog konkursa.

Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa konkursom. Prilikom preuzimanja izabrane nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa učesnikom.

Sajt igre

www.tolikodobro.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x