Lav - gajba na gajbu

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 5x Televizor
  • 10x Bicikl
  • 20x Mini frižider
  • 1.000x Majica

Ukupan broj nagrada: 1.035

Tipovi nagrada televizor prevoz tehnika bela tehnika garderoba bicikl

Opis

Pravo učešća na konkursu imaju punoletna lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u radnom odnosu ili su angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi članovi uže porodice.

Bez obzira na učestvovanje u nagradnom konkursu, svaki kupac najmanje 5 Lav Premium proizvoda u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam ne ulazi multipack) u "UNIVEREXPORT" objektima na teritoriji Republike Srbije (izuzev teritorije AP Kosova i Metohije) ostvaruje pravo na poklon čašu.
Poklon čašu kupac preuzima na kasi, odmah pri kupovini navedenih proizvoda, do isteka zaliha u konkretnom maloprodajnom objektu. O raspoloživosti poklon čaše, kupca će obavestiti nadležno lice u maloprodajnom objektu.

Mehanizam

Za učestvovanje u nagradnoj igri potrebno je da lice:

  1. Kupi najmanje 5 proizvoda brenda "Lav Premium" u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam ne ulazi multipack) u Univerexport objektima, u periodu organizovanja ovog nagradnog konkursa.
    Nakon kupovine Učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od trinaest (13) do sedamnaest (17) cifara (u daljem tekstu: “Kod”), koji predstavlja uslov za učestvovanje na ovom Konkursu. Kod mora biti aktivan (kod je aktivan, ukoliko nikada pre nije korišćen u ovom Konkursu).
  2. Pristupi Veb-stranici nagradne igre i unese Kod sa računa u označeno polje u okviru naloga.
  3. Pristupi igrici "Gajba na gajbu".

Učesnik sa jednim Kodom može učestvovati samo jednom u ovom Konkursu. Nakon svake ponovne kupovine dovoljne količine Lav Premium proizvoda potrebno je da učesnik pristupi Veb-stranici i pošalje kod.

Učesnik je dužan da čuva račun sa kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda organizatoru na njegov zahtev. Takođe, ukoliko organizator zatraži učesniku, putem e-mail-a dokaz o kupovini, učesnik je dužan da mu isti pošalje.

U slučaju da je kod neispravan, nije čitljiv (iz nekog razloga) na fiksalnom isečku ili nije dobijen od strane kasira/ke, možete se obratiti na mejl adresu: info@tolikodobro.rs. Radno vreme korisničkog servisa je ponedeljak-petak od 09-17h.

Igrica "Gajba na gajbu"

Igrica podrazumeva slaganje gajbi Lav Premium proizvoda na paletu, gradeći "kulu" od poslaganih gajbi, te u zavisnosti od preciznosti položene gajbe učesnik dobija 25 ili 50 bodova.

Učesnik gubi po jedan život prilikom svakog promašaja ređanja gajbe na "kulu". Maksimalni broj života koji učesnik ostvaruje po započinjanju igrice iznosi 3 života.

Igrica se završava u momentu kada učesnik izgubi sva 3 života.

Na kraju igrice broj uspešno položenihi gajbi na paletu se sabira, odnosno broj ostvarenih bodova dobijenih građenjem "kule", na osnovu kog zbira učesnik ostvaruje pravo na jednu od nagrada.

Svi pokušaji igranja se snimaju i mere u vremenskom intervalu.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju učesnika.

Biranje dobitnika

Osnovni kriterujum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova u igrici. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je učesnik ostvario bodove.

Ukoliko i pored dodatnog kriterijuma iz prethodnog stava postoji više učesnika koji su ostvarili jednaki broj bodova u jednakom vremenskom trajanju, kao dodatni kriterijum primenjivaće se hronološki prvenstvo odigrane igrice svakog od učesnika.

Na Veb-stranici će za sve vreme trajanja konkursa biti dostupna aktuelna rang lista, kao i konačna rang lista, po završetku konkursa.

Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu u toku trajanja Konkursa.

Nagrade ne mogu biti zamenjene za drugu nagradu, robu ili novac.

Preuzimanje nagrada

Organizator može kontaktirati dobitnike u roku od 10 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju konkursa, kada je potrebno da dobitnici dalje organizatoru dostave odnosno potvrde podatke neophodne za dostavljanje nagrade. Podaci uključuju adresu na koju žele da nagrada koju su osvojili bude isporučena, kao i skreniran dokaz o kupovini (fiskalni isečak).
U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog konkursa.

Prilikom preuzimanja izabrane nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da dobitnik ne ispunjava uslove isti će biti diskvalifikovan, te će nagrada biti dodeljena sledećem učesniku koji ispunjava propisane uslove.

Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod, u roku od 30 dana od dana završetka nagradnog konkursa, tačnije do 30.10. do 23:59 minuta.

Sajt igre

www.tolikodobro.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x