Lav toliko dobro da nagrađuje 2021

Lav pivo

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 12x Glavna nagrada – TV 43”
 • 20x stoni fudbal
 • 40x mini frižider
 • 60x Lav Premium lazy bag
 • 400x Lav Premium paket piva, 24 CAN u paketu
 • 800x Lav Premium majica

Ukupan broj nagrada: 1.332

Tipovi nagrada televizor tehnika bela tehnika piće garderoba pivo

Opis

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Republike Srbije koji su navršili 18 godina života.

Mehanizam

Pravo na učešće u Konkursu stiče se kupovinom najmanje 3 bilo koja Lav Premium piva, u bilo kom pakovanju (dalje: Lav Premium pivo) u Objektima Mercator u naznačenom periodu. Prilikom kupovine Učesnik dobija fiskalni račun sa kontrolnim brojem koji se sastoji od osamnaest (18) cifara, i predstavlja uslov za učešće u ovom Konkursu (u daljem tekstu: Kod).

Nakon kupovine Lav Premium-a i dobijanja Koda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 • Ode na Veb stranicu i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.
 • Učesnik unosi Kod u odgovarajuće polje na Veb-stranici. Učesnik može sa jednim Kodom učestvovati samo jednom u ovom Konkursu.
 • Učesnik potom u odgovarajuća polja unosi: ime, prezime, imejl-adresu i broj telefona.
 • Učesnik potom treba da pročita i označi da se slaže s javno objavljenim Pravilima nagradnog konkursa kojima Učesnik može pristupiti klikom na dugme “Pravilnik”, koje se nalazi na Veb-stranici.

Detaljan opis mehanizma Konkursa je sledeći:

 • Učesnik pristupa Veb-stranici, unosi Kod i tražene podatke i na taj način otpočinje igricu. Igrica se naziva „Napravi pivo“ u kojoj Učesnik sakuplja sastojke od kojih se Lav Premium pivo pravi (hmelj, voda, ječmeni slad), a izbegava sastojke koji ne ulaze u sastav istog (kukuruzna krupica i aditivi). Cilj igrice je da učesnik sakupi što veći broj bodova za vreme trajanja igrice (120 sekundi), uz napomenu da simbol lavovskog srca produžava trajanje za 10 sekundi.

Dodeljivanje poena u igrici se vrši na sledeći način:

 • Kapljica vode: +5 bodova
 • Hmelj: +10 bodova
 • Ječmeni slad: +15 bodova
 • Kukuruzna krupica: -10 bodova
 • Aditivi: -20 bodova
 • Srce: +10 sekundi

Svi pokušaji igranja igrice se snimaju.

Konkurs se sprovodi kroz 4 kruga, svaki krug traje tačno nedelju dana. Posle završetka svakog kruga nagradnog konkursa vrši se proglašenje nedeljnih dobitnika nagrada na osnovu ostvarenih rezultata iz predmetnog kruga i tabela se briše pa se prijavljivanje za sledeće krugove vrši iznova sa novim kodovima i ponovnim odigravanjem igrice.

Na Veb-stranici će za sve vreme trajanja Konkursa biti dostupna aktuelna nedeljna rang lista i konačne nedeljne rang liste koje su formirane proglašenjem dobitnika od završenih krugova konkursa, a osnovni kriterijum za rangiranje Učesnika jeste broj ostvarenih bodova. U slučaju da postoji više Učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je Učesnik ostvario bodove. Razumevanja radi, Učesnik koji je ostvario isti broj bodova kao drugi Učesnik ili dugi Učesnici, ali za kraće vreme igranja igrice, imaće prednost u rangiranju u odnosu na drugog Učesnika ili druge Učesnike sa istim brojem bodova.

Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, uneti neograničen broj Kodova i tako svaki put steći ispuniti uslov za učestvovanje u Konkursu. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavnici). Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u ovim Pravilima, neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu.

Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (fiskalni račun) sa Kodom koji se nalazi na računu, bez obzira na to gde je obavio kupovinu, i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

Način i rok predaje nagrada

Nagrade za svaki krug će biti lično dostavljene od strane logistike (televizor, stoni fudbal i mini frižider) ili poslate na kućne adrese dobitnika (lazy bag, majice, paketi piva) nekom od poštanskih/kurirskih službi, najkasnije u roku od 20 radnih dana od proglašenja dobitnika poslednjeg kruga Konkursa, tj. konačnog završetka celokupnog Konkursa. Dostavljači nagrada će kontaktirati dobitnike nagrada pre isporuke. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa bilo kojim od dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko im se ne može dostaviti nagrade u roku od 20 radnih dana od objave konačne rang liste dobitnika poslednjeg kruga Konkursa. Nakon ovog perioda, Organizator nije u obavezi da uruči nagradu dobitniku.

Prilikom dostavljanja nagrade, dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), prikazati fiskalni račun (fiskalni dodatak) i slip sa kodom kao dokaz kupovine proizvoda. Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

Sajt igre

www.tolikodobro.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x