Leto sa Argetom

Argeta

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 100x Argeta paket od 14 Argeta proizvoda u vrednosti od 15 EUR + PDV

Ukupan broj nagrada: 100

Tipovi nagrada hrana

Opis

Učesnici nagradnog konkursa mogu biti sva punoletna fizička lica sa stalnim prebivalištem u državama u kojima se odvija nagradni konkurs: Srbija, Hrvatska, Severna Makedonija i Slovenija.
U konkursu ne smeju da učestvuju zaposleni organizatora, odnosno povezanih društava organizatora ili zaposleni pružaoca usluga, odnosno članovi njihovih užih porodica (supružnik, vanbračni partner, deca odnosno usvojena deca, unuci, braća i sestre i roditelji odnosno usvojitelji zaposlenog) i druga lica koja na bilo koji način neposredno učestvuju u sprovođenju nagradnog konkursa.

Mehanizam

  1. Preuzmi ili uslikaj Argetin oglas
  2. Stavi svoju letnju fotografiju u ram oglasa
  3. Objavi uramljenu fotografiju kao svoju Instagram priču (story) i označi @argeta_official

Učesnici moraju da imaju svoj Instagram profil koji je javno otvoren i omogućava ponovno objavljivanje priča na Instagramu.

Svaki pojedinac može da učestvuje u nagradnom konkursu više puta, dakle sa više objava u Instagram priči, ali ima pravo samo na jednu nagradu.

Argeta ram

Argeta ram

Autorska prava

Učesnik se objavom svoje fotografije na Instagram profilu (sa oznakom Argeta Instagram profila) i takvim učešćem u nagradnom konkursu obavezuje da je fotografija njegovo autorsko delo i na organizatora prenosi sva materijalna autorska prava bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

Organizatoru konkursa dozvoljava upotrebu fotografije u svrhu organizacije konkursa i promotivne svrhe organizatora. U slučaju da je učesnik na fotografiji fotografisao druga lica, učešćem u nagradnom konkursu se obavezuje da je prethodno dobio saglasnosti fotografisanih lica.

Izbor dobitnika nagrada

Izbor dobitnika nagrada obaviće dvočlana komisija koju čine predstavnik pružaoca usluga i predstavnik organizatora. Biraće se isključivo među objavama Instagram priča koje tačno poštuju uputstva nagradnog konkursa.

Od svih objava u Instagram priči tokom nagradnog konkursa obaviće se izbor od ukupno sto (100) najsimpatičnijih objava u Instagram priči sa Argetom, koje prema isključivoj proceni dvočlane komisije prizivaju letnju atmosferu. U svim državama u kojima se odvija konkurs biće dodeljeno ukupno 100 nagrada: Slovenija, Hrvatska, Srbija i Severna Makedonija.

Izbor će se odvijati svaki dan tokom trajanja nagradnog konkursa u 10č, a biće izabrano do najviše 5 nagrada na dan, proporcionalno sa dnevnim brojem objava sa odgovarajućom oznakom. Rezultati će biti javno objavljeni na Argetinom Instagram profilu tako što će se izabrane objave u Instagram priči ponovo objaviti na Argetinom sumarnom sadržaju Instagram priča.

Dobitnici nagrada biće obavešteni da su izabrani tako što će se njihova objava Instagram priče ponovo objaviti ("repost") na profilu @Argeta_Official, a dobitnici nagrada primiće i obaveštenje u privatnoj poruci. Nagradu će osigurati slanjem odgovora na poruku i traženih podataka (ime i prezime, ulica, poštanski broj, mesto i broj telefona) u roku od 7 dana.

Izbor je završen kada budu dodeljene sve predviđene nagrade, ali najkasnije do 31. 8. 2021. u 10č.

Preuzimanje nagrade

Uslov za dobijanje nagrada je da učesnici ispunjavaju uslove definisane pravilima i uslovima učešća u konkursu i da organizatoru i pružaocu usluga privatnom porukom saopšte podatke potrebne za slanje nagrade. Učesnici će nagrade primiti poštom na saopštenu adresu.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagrade u sledećim slučajevima:

  • ako dobitnik ne ispuni uslove za preuzimanje nagrade,
  • ako se pojavi sumnja u tačnost podataka,
  • ako se utvrdi da je učesnik u konkursu učestvovao suprotno pravilima i uslovima nagradnog konkursa,
  • ako dobitnik nagrade u privatnoj poruci na Instagramu u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata nagradnog konkursa ne pošalje podatke koji su organizatoru potrebni za dodelu nagrade.

U slučaju da se dobitnik nagrade odrekne nagrade, ne preuzme je ili nema pravo na nju, odnosno nije ispunio druge uslove nagradnog konkursa, organizator će to uzeti u obzir u daljem izboru dobitnika nagrada tako što će osigurati da bude dodeljena ukupna količina predviđenih nagrada.

Sajt igre

www.instagram.com/argeta_official
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x