Monster Energy Racing Simulator

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Monster Energy igru Monster Energy osvojite YZF-R125 Yamaha® motor?

-

Nagrade

 • 1x Trkački simulator koji se sastoji od:
  • Monster Energy® brendiranog trkačkog sedišta,
  • Volana,
  • Seta pedala,
  • TV ekrana,
  • Trkačke igre,
  • Igračke konzole.
 • 20x Monster Energy® ranac

Ukupan broj nagrada: 21

Opis

Nagradni konkurs je otvoren za sva lica starija od osamnaest godina, koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Nijednom zaposlenom ili članu porodice zaposlenog kompanije Monster Energy ili njenih pridruženih kompanija, podugovarača, zastupnika ili opunomoćenih, ili bilo kome ko je profesionalno povezan sa konkursom nije dozvoljena prijava na konkurs.

Mehanizam

Učesnici se mogu prijaviti:

 1. Kupovinom bilo koje jedne (1) limenke od 500 ml proizvoda Monster Energy od prodavca (IDEA, Roda, Merkator) i dobijanjem potvrde sa kase o kupovini.
 2. Prijavljivanjem na Veb sajt nagradne igre i unosom svojih pojedinosti (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte i broj telefona).
 3. Opisivanjem u najviše trideset reči (30) "Zašto ti treba da osvojiš Monster Energy® brendirani trkački simulator?".

Učesnici se ograničavaju na jednu (1) prijavu po potvrdi sa kase, a nijedan učesnik ne sme podneti ili pokušati da podnese više od jedne (1) prijave po potvrdi. Monster Energy zadržava pravo da odbije prijavu bilo kog pojedinca koji podnese ili pokuša da podnese više od jedne (1) prijave po Potvrdi.

Izbor dobitnika

Komisija će u roku od pet (5) dana od datuma završetka igre glasati za kvalifikovane prijave kako bi se utvrdili dobitnici:

 • Jedan zvanični dobitnik tj. glavni dobitnik čiji odgovor je najoriginalniji odgovor u pogledu: a) originalne ideje, sastava, veštine pisanja i stila; i b) shvatanja brenda Monster Energy® ("Kriterijumi za izbor").
 • Dvadeset (20) zvaničnih drugoplasiranih dobitnika čiji odgovori su drugi posle odgovora Glavnog dobitnika u skladu sa kriterijumima za izbor.

Samo dobitnici mogu uživati u koristima njihove nagrade.

Pre nego što se proglasi Glavni dobitnik, od potencijalnog dobitnika će se zahtevati da potpiše pismenu potvrdu o podobnosti za izbor i odricanje od odgovornosti pre nego što se Prva nagrada bude mogla uručiti Glavnom dobitniku. Kopije odgovarajuće potvrde i odricanja od odgovornosti se mogu dobiti na zahtev koji se podnosi na slaven.zivic@monsterenergy.com.

Od svakog potencijalnog dobitnika će se tražiti da dokažu da zadovoljavaju kriterijume za prijavu utvrđene pravilima konkursa, uključujući, bez ograničenja, dokaz o starosti, državljanstvu i identitetu, što uključuje ali se ne ograničava na dokaz o mestu prebivališta i državljanstvu, pasoš ili sličan identifikacioni dokument koji izdaje vladin organ pre dobijanja njihove Nagrade.
Propust da se ove informacije dostave kompaniji Monster Energy u razumnom roku koji odredi Monster Energy može da dovede do toga da potencijalni dobitnik izgubi pravo na svoju Nagradu i da Komisija Monster Energy izabere neku drugu kvalifikovanu prijavu prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.

Obaveštenje i uručivanje nagrada

Dobitnici će biti obavešteni e-porukom preko adrese e-pošte koja je data prilikom prijave na konkurs u roku od sedam (7) dana od početka Izbornog procesa.

Pre nego što budu proglašeni za Dobitnika i prime svoju nagradu, od potencijalnih dobitnika će se zahtevati da dokažu kupovinu slanjem svoje Potvrde na Monster Energy SER, Njegoševa 19/2, 11000 Beograd („Dokaz o kupovini“). Monster Energy mora da primi Dokaz o kupovini na svoju adresu u roku od deset (10) dana od njihovog Obaveštenja. Propust da se kompaniji Monster Energy dostavi Dokaz o kupovini u ovom vremenskom roku koji je odredio Monster Energy, imaće za posledicu da potencijalni dobitnik izgubi Nagradu i biranje od strane Komisije druge kvalifikovane prijave prema Kriterijumima za izbor čim to bude moguće nakon toga.

Detalji o uručivanju nagrade će biti dostavljeni dobitnicima u obaveštenju.

U slučaju da Monster Energy ne bude mogao da stupi u kontakt sa potencijalnim dobitnikom u roku od pet (5) dana od dana obaveštenja ili potencijalni dobitnik bude nedostupan da bi preuzeo Nagradu iz bilo kog razloga, takva prijava će se smatrati ništavnom i Monster Energy će izabrati drugu kvalifikovanu prijavu čim to bude moguće nakon toga.

Sajt igre

www.monsterenergy.com/rs/sr/promotions/racing-simulator-giveaway-2021-serbia
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x