Napravite JYSK makeover stana!

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 10x Poklon bon JYSK u vrednosti od 100.000 RSD
Poklon bon JYSK-a mora biti iskorišćen odjednom i isti može biti iskorišćen samo za kupovinu u maloprodajnim objektima, ne i za online kupovinu (putem webshop-a).

Ukupan broj nagrada: 10

Tipovi nagrada nameštaj vaučer

Opis

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani i rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica.

Mehanizam

Uslov za učešće u nagradnoj igri stiče svaki kupac koji tokom perioda trajanja igre u bilo kojem prodajnom objektu JYSK na teritoriju Republike Srbije ostvari jednokratnu kupovinu u vrednosti od najmanje 5.000 RSD i pošalje prijavu putem SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: "šifra trgovine, broj računa, datum računa, ime i prezime" ILI ispuni formu na internet stranici nagradne igre u toku trajanja nagradne igre.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža MTS, Telenor i VIP.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava ili prijava preko internet stranice, ali sa različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem (iz iste trgovine) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Učesnik je dužan da čuva račun kao dokaz kupovine prilikom uručivanja nagrade.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i slično) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u nagradnoj igri.

Biranje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se u ponedeljak 04.11.2021. u 12:00 časova. Izvlačenje nagrada se obavlja nasumičnim softverskim odabirom, iz baze svih validnih primljenih prijava.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika priređivača.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Prezimanje nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će telefonski biti obavešteni o tome na broj mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka ili kojeg su ostavili putem forme na internet stranici nagradne igre.

Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrade (mesto, vreme i način preuzimanja nagrade).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original fiskalnog računa i lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 (petnaest) dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Sajt igre

jysk.rs/osvoji
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x