Neoplanta Široooko

Neoplanta

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 120x Capriolo bicikl (model Amsterdam lady 28“ HT crvene boje, brendirane natpisom Široooko, koji je slogan Priređivača)

Ukupan broj nagrada: 120

Tipovi nagrada prevoz bicikl

Opis

Pravo učešča u nagradnoj igri imaju svi punoletni državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim zaposlenih kod Priređivača, zaposlenih u GMS SOLUTIONS doo Beograd, zaposlenih u prodajnim objektima Ahold Delhaize u kojima se obavlja prodaja proizvoda, kao i članovima uže porodice ovih lica, dece i bračnih drugova, kao i roditelja.

Proizvodi Neoplanta Delikates čijom se kupovinom stiče mogućnost učešća u Nagradnoj igri su:

 • Neoplanta Delikates Dimljena pečenica
 • Neoplanta Šunka za pizzu
 • Neoplanta Delikates Stišnjena šunka
 • Neoplanta Delikates Pileće grudi
 • Neoplanta Delikates Pileće grudi 350g
 • Neoplanta Delikates Stišnjena šunka 350g
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica 295g
 • Neoplanta Delikates Kulen
 • Neoplanta Šunka za pizzu 350g
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Pileći file
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica sa sirom
 • Neoplanta Delikates Vojvođanska kobasica
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica sa sirom 230g
 • Neoplanta Delikates Naška šunka
 • Neoplanta Delikates Ćureće grudi
 • Neoplanta Delikates Ćureće grudi 330g
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica 150g
 • Neoplanta Delikates Kulen 270g
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica 270g
 • Neoplanta Šunka za pizzu mala ruda sa maslinama
 • Neoplanta Delikates Naška šunka 380g
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Kulen 100g
 • Neoplanta Delikates Vojvođansko meze 300g
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kombo 175g
 • Neoplanta Delikates Bogato meze 280g

Kada kupac ispuni uslovnu kupovinu, na kasi dobija fiskalni račun kao dokaz o kupovini (iznos i uslovni artikal) i nefiskalni isečak kojim se obaveštava da je ovom kupovinom stekao pravo učešća u NI. Na isečku se nalazi jedinstveni kod učesnika i informacija da kod pošalje SMS-om najkasnije do 16.6. u 23.59 na broj 2222, uz obavezu da je dužan da čuva do preuzimanja nagrade sačuva i račun i isečak.

Jedinstveni kod koji generiše Ahold Delhaize, čine cifre i dužine je 14 karaktera. Ukoliko je kupac pravilno poslao kod, dobija povratnu poruku da je njegov kod uspešno prihvaćen. Jedan kupac sa istim brojem mobilnog telefona može učestvovati u nagradnoj igri više puta, odnosno svaki put kada stekne uslov za učešće u nagradnoj igri. Ukoliko je kupac poslao pogrešnu poruku, odnosno pogrešan kod dobija odgovor da je kod pogrešan i da pokuša ponovo. Korišćenje kratkog broja u okviru nagradne igre: 2222 važi za mobilne operatore Telekom Srbija, Telenor Srbija i VIP Mobile, a cena poruke tarifira se u skladu sa cenovnikom u okviru korisničkog paketa potrošača.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada obavlja se svake nedelje i to: 13.05; 20.05.; 27.5., 03.06., 10.06. i 17.6. U svakom nedeljnom izvlačenju biće podeljeno 20 bicikala. Svako od navedenih nedeljnih izvlačenja obavlja se u 10h navedenog dana.

Pravo za dobijanje nedeljne nagrade imaju svi kupci koji su ostvarili uslov za učešće u nagradnoj igri, a svoj kod poslali na jedinstveni četvorocifreni broj u periodu od:

 • 6.5. u 00.01h do 12.5. u 23.59h za I nedeljnu nagradu,
 • 3.5. u 00.01h do 19.5. u 23.59h za II nedeljnu nagradu,
 • 20.5. u 00.01h do 26.5. u 23.59h za III nedeljnu nagradu,
 • 27.5. u 00.01h do 2.6. u 23.59h za IV nedeljnu nagradu,
 • 3.6. u 00.01h do 9.6. u 23.59h za V nedeljnu nagradu,
 • 10.6. u 00.01h do 16.6. u 23.59 za VI nedeljnu nagradu.

Prema gore navedenim terminima izvlačenja nedeljnih nagrada obavljaju se automatski preko specijalno za to programiranog sistema, na osnovu koga se po principu slučajnog odabira izvlače dobitnici, 20 dobitnika i tri rezervna dobitnika.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena tri rezervna dobitnika za svaku nedeljnu nagradu.
Rezervni dobitnik dobija nagradu u slučaju da neko od izvučenih dobitnika bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima.

Dobitnik nedeljne nagrade, može biti dobitnik samo jedne nedeljne nagrade.

Kodovi koji su poslati u toku jedne nedelje, nakon izvlačenja za tu nedelju ne učestvuju u daljim izvlačenjima.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama i način preuzimanja nagrada

Izvučeni učesnici nedeljnih nagrada dobijaju putem sms-a informaciju da su postali potencijalni dobitnici nagrade i da će biti kontaktirani od strane Priređivača. Potencijalni dobitnik, dužan je da po prijemi SMS poruke, na meil adresu neoplanta@gmd.rs a u roku od 48h od prijema poruke pošalje priređivaču sledeće podatke: Kopiju računa sa jasno vidljivom uslovnom kupovinom, kao i kopiju isečka sa jedinstvenim kodom, ime i prezime i adresu stanovanja.

Spisak jedinstvenih kodova sa nefiskalnih isečaka i brojeva telefona sa skrivene poslednje tri cifre dobitnika nedeljnih nagrada biće objavljen na sajtu Priređivača www.neoplanta.rs.

Svaki dobitnik moći će da preuzme nagradu u najbližem Capriolo maloprodajnom objektu, u skladu sa dogovorom između priređivača i dobitnika nagrade. Priređivač će obavestiti dobitnika o radnom vremenu i terminu preuzimanja nagrade. Nakon što je obavešten o terminu preuzimanja nagrade, dobitnik ima 72 sata da nagradu preuzme. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od nagrade time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku. U tom slučaju nagrada će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, zaposleni u Capriolo maloprodajnim objektima dužni su da uvidom u lična dokumenta potvrde identitet dobitnika i da mu predaju nagradu. Dobitnik je dužan da prilikom preuzimanja nagrade da na uvid lična dokumenta koja sadrže njegovo ime i prezime i adresu prebivališta (lična karta ili pasoš) i da popune formular kojim potvrđuju da su nagradu preuzeli. Nakon preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Sajt igre

neoplantasiroooko.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x