Osveži se uz Nescafé 3in1 Frappé

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 12x Električni trotinet Segway
 • 80x Foto-aparat Instax Mini 12
 • 48x Kofer RUMAX

Svake nedelje se dele sledeće nagrade: 3 električna trotineta, 20 foto-aparata i 12 kofera.

Ukupan broj nagrada: 35

Tipovi nagrada ostalo prevoz tehnika električni trotinet fotoaparat

Opis

Pravo učestvovanja u konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njemu i da ga zastupa.
U konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica.

Mehanizam

 1. U toku perioda trajanja konkursa kupi proizvode Nescafe 3in1 i/ili Nescafe 2in1 u minimalnoj vrednosti od 199 RSD na jednom fiskalnom računu na teritoriji Republike Srbije u svim Mercator maloprodajnim objektima (Mercator, Idea, Roda)
 2. Sačuvaj fiskalni račun do momenta dodele nagrada
 3. Registruj se na veb sajtu od nagradne igre unosom imena, prezimena, nadimka, email adrese, broja telefona i PFR broja fiskalnog računa
 4. Odigraj puzle igricu i rangiraj se na listi

Učesnici mogu odigrati igricu neograničen broj puta ali sa različitim fiskalnim računima.

Igrica

Igrica se sastoji od puzli koje je potrebno spojiti i sastaviti sliku, a rangiranje će se vršiti na osnovu broja bodova koje učesnik ostvari uzevši u obzir vreme i broj poteza koje je učesniku bilo potrebno da spoji puzlu. Učesnik koji je za najkraće vreme i sa najmanjim brojem poteza spojio puzlu pozicioniraće se na vrhu rang liste.

Izbor dobitnika

Učesnici mogu osvojiti samo jednu nagradu u toku jednog nedeljnog preseka. Ukoliko učesnik odigra igricu više od jednog puta u toku jedne nedelje, računaće se samo jedan najbolji rezultat koji je ostvario.

Osnovni kriterijum za rangiranje učesnika biće ostvareni broj bodova. Bodovi će se obračunati tako što će se broj poteza i broj sekundi za koje je sklopljena puzla pomnožiti faktorom 0,1, te će njihov zbir biti konačan rezultat. Osoba koja ima najmanji broj bodova će se naći na vrhu liste. U slučaju da postoji više učesnika sa istim ostvarenim brojem bodova, kao dodatni kriterijum u tom slučaju primenjivaće se datum i vreme igranja. Igrač koji je odigrao ranije će imati prednost u rangiranju i dobijanju nagrade.

Na osnovu broja bodova, vrši se rangiranje učesnika i objava rang liste na sajtu www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje i to u sledećim ciklusima:

 • 9.8.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 1.8.2023. u 00:01h do 8.8.2023. u 23:59h
 • 17.8.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 9.8.2023. u 00:00h do 16.8.2023. u 23:59h
 • 25.8.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 17.8.2023. u 00:00h do 24.8.2023. u 23:59h
 • 1.9.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 25.8.2023. u 00:00h do 31.8.2023. u 00:00h

Kontaktiranje dobitnika

Nakon objave rang liste organizator će kontaktirati potencijalne dobitnike radi provere ispunjenosti uslova i naknadno objaviti konačnu listu svih dobitnika za svaki nedeljni presek prethodno naveden. Ova lista će se zvati „Dobitnici nagrada“ i ona je jedina merodavna za priznavanje prava na nagradu.

Dobitnici će biti kontaktirani na broj telefona. Potrebno je da dobitnici pošalju sliku fiskalnog računa kako bi se proverila ispravnost istih. Dobitnik je dužan da na zahtev organizatora dostavi original fiskalni račun kao potvrdu o kupovini u roku od 96 sati od trenutka kada je kontaktiran, ukoliko to ne učini, organizator će kontaktirati narednu osobu sa rang liste.

Preuzimanje nagrada

Nagrade će biti preuzete lično u dogovoru sa organizatorom ili poslate na kućne adrese dobitnika.

Organizator nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave nagrada i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

Sajt igre

www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x