P&G Pitam za ortaka 1

Gillette

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 1x LG Bežični projektor sa pratećom opremom
 • 3x Garmin sat
 • 10x Adidas ranac

Ukupan broj nagrada: 14

Opis

Na konkursu mogu učestvovati samo punoletna fizička lica, vlasnici validnih otvorenih Instagram profila, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije.
Zaposleni kod Organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Mehanizam

Učesnik treba da u toku konkursa:

 1. Kupi bilo koja dva Gillete, Old Spice ili Head&Shoulders proizvoda u bilo kojoj Idea, Roda ili Merkator prodavnici na teritoriji Republike Srbije i sačuva do kraja konkursa fiskalni račun o tome (prikaz fiskalnog računa biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu)
 2. Izradi i na svoj otključani Instagram profil postavi selfi fotografiju zajedno sa svojim prijateljem, a u opisu te fotografije, na duhovit i kreativan način dovrši rečenicu: "Pitao bih za ortaka…"

Fotografija i opis moraju biti u skladu sa propozicijama konkursa i svi navedeni uslovi su postavljeni kumulativno (moraju svi biti ispunjeni da bi učešće bilo validno).

Uzevši u obzir da se postavljaju fotografije sa prijateljima, Učesnik garantuje da ima saglasnost da postavi fotografiju sa likom prijatelja-trećeg lica, odnosno organizator neće biti odgovoran za bilo kakve prigovore ili zahteve trećih lica ovim povodom. Sadržina fotografije je isključiva odgovornost učesnika, pa molimo da pre objave od prijatelja dobijete saglasnost.

Ovo se naročito odnosi na objavu maloletnih lica na fotografijama. U tom slučaju Učesnik je jedini odgovoran za sadržinu fotografije i mora obezbediti saglasnost roditelja ili staratelja da likovi ovih maloletnih osoba mogu biti javno objavljivani i korišćeni u svrhe ovog konkursa.

Fotografija mora biti originalna, zabranjeno je korišćenje tuđih fotografija, montaža ili bilo koje modifikovanje istih.

Fotografije

Da bi prijavljivanje i postavljanje fotografije bilo ispravno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. Svaki Učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima iz pravila;
 2. Prijavljivanje i postavljanje fotografije sa opisom kao i kupovina proizvoda mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (fotografije koje su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir);
 3. Jedna ista fotografija sa opsiom može biti postavljena samo jednom tokom konkursa od strane jednog Učesnika, a svaki Učesnik ima pravo da postavi neograničen broj fotografija;
 4. U slučaju da jedna ista fotografija sa opisom bude primljena sa strane dva ili više profila, biće validna samo fotografija koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena;
 5. Ukoliko se primeti da je fotografija postavljena bilo kakvom zloupotrebom, fotografija sa opisom Učesnika koji je postavio će biti diskvalifikovana kao i sam Učesnik;
 6. Posedovanje originalnog fiskalnog računa u cilju dokazivanje kupovine bilo koja dva Gillette, Old Spice ili Head&Shoulders proizvoda u Idea, Roda i Merkator prodavnicama u toku trajanja konkursa je neophodno.

Fotografija mora ispunjavati sledeće uslove:

 1. Biti originalna i realna, istiniti, sa temom konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju Učesniku;
 2. Mora se odnositi isključivo na temu konkursa i imati opis ispod ;
 3. Ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga;
 4. Ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane Učesnika;
 5. Ne sme sadržati sliku/prikaz dece;
 6. Ne sme da prikazuju konzumiranje duvana ili alkohola, prikaze vožnje, koja promoviše nasilno ili neodgovorno ponašanje, itd ;
 7. Ne sme da sadrži bogohulne, klevetničke, nepristojne, seksualno eksplicitne, opscene, uvredljive, politički i/ili kulturno osjetljive sadržaje, ili koji promovišu nasilje, mizoginiju ili upućuju na nezakonite aktivnosti, ili koji promovišu diskriminaciju na osnovu rase, vere, pola, nacionalnog porekla, telesnog invaliditeta ili starosti, ili koji krše prava trećih lica ili zakona, ili koji organizatora stavlja u nepovoljni položaj.

Fotografije neće biti uzet u obzir u sledećim okolnostima i poštovaće se sledeća pravila:

 1. Ako su postavljeni pre ili posle perioda namenjenog za prijavljivanje ili ako ne ispunjavaju zahteve u smislu sadržaja;
 2. Ako su nastale bilo kakvom zloupotrebom ili kršenjem uslova iz pravila;
 3. Učesnik će biti odgovoran za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi u vezi sa postavljenom fotografijom;
 4. Organizator neće odgovarati za činjenicu da treća lica mogu koristiti informacije i fotografije/ koje su učesnici konkursa postavili ili učinili dostupnim;
 5. Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za sve što su preko svojih profila a u vezi sa konkursom objavili na društvenoj mreži Instagram, uključujući i da poseduju saglasnost trećih lica čije su likove dostavili putem fotografije;

Izbor pobednika

Žiri će izabrati 14 najkreativnijih fotografija i opisa koje odgovaraju temi konkursa.

Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Imena 14 najuspešnijih Učesnika će biti objavljena u formi story u roku od najviše 5 (pet) kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti učešća.

Preuzimanje nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora.

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove nakon objave, putem slanja DM (direct message) nekom od profila:

 • @gillette_rs
 • @headandshouldersrs
 • @oldspiceserbia

u roku od pet dana od dana objave story obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa nagrade ostaju organizatoru.

Sajt igre

www.instagram.com/p/CUmtLa7qtIP
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x