Postani Gold i VIP i osvoji JEEP

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 1x Jeep Renegade 1.6 mjtd 130ks M6 Limited S (godina proizvodnje 2022)

Ukupan broj nagrada: 1

Tipovi nagrada prevoz automobil

Opis

U ovoj nagradnoj igri mogu da učestvuju igrači u WINNER SLOT KLUBOVIMA koji do dana polufinalnog izvlačenja koje će se održati 20.01.2023. godine, ostvare GOLD ili VIP status.
U ovoj nagradnoj igri ne mogu da učestvuju maloletna lica niti lica zaposlena kod priređivača nagradne igre i članovi njihovih najužih porodica (roditelji, deca i bračni drugovi).

Mehanizam

 1. Osvoji tiket za nagradnu igru na sledeći način:
  • Zamenom bonus poena za promo vaučere
  • Čekiranjem na blagajni najviše jednom dnevno - GOLD igrač dobija 2 tiketa za nagradnu igru, a VIP igrač dobija 3 tiketa za nagradnu igru
  • Na ruletu - 6 tiketa za nagradnu igru na svakih 20.000 RSD u jednom danu
 2. Tiketi za nagradnu igru su perforacijom podeljeni na dva dela, jedan deo sačuvaj do kraja nagradne igre, a drugi deo (na kome je naznačeno "ubaciti u bubanj") ubaci u bubanj u bilo kom WINNER SLOT KLUBU

Igrač ima pravo da učestvuje u ovoj nagradnoj igri samo u jednom WINNER SLOT KLUBU i to u klubu u kome je prvi put stekao GOLD odnosno VIP status.

Igrač može da učestvuje u igri sa neograničenim brojem tiketa za nagradnu igru.

Način i postupak izvlačenja

Polufinalna izvlačenja će se održati u svakom WINNER SLOT KLUBU dana 20.01.2023. godine sa početkom u 20 časova:

 • U svakom klubu se izvlače po dva (2) tiketa
 • Vlasnik tiketa je igrač koji poseduje deo tiketa koji ima isti serijski broj kao i izvučeni tiket
 • Odsustvo odnosno sprečenost bilo kog igrača da iz bilo kog razloga prisustvuje polufinalnom izvlačenju, ne sprečava održavanje polufinalnog izvlačenja i turnira i ne utiče na punovažnost istih
 • Kada komisija utvrdi da dva (2) tiketa izvučena na polufinalnom izvlačenju ispunjavaju sve propisane uslove, proglašava 2 igrača za polufinaliste Kluba

Polufinalni turnir

Nakon utvrđivanja po dva (2) polufinalista, u svakom WINNER SLOT KLUBU održava se POLUFINALNI turnir:

 • Na istoj grupi automata koje određuje priređivač, svaki polufinalista dobija od priređivača kredit u iznosu od 10.000 promo RSD, igrač sam bira vrstu igrice i visinu uloga, koji mogu biti različiti za svakog polufinalistu
 • Polufinalisti KLUBA započinju igru u isto vreme a pobednik polufinalnog turnira KLUBA je polufinalista koji u periodu trajanja igre u polufinalnom turniru osvoji najveći dobitak
 • Igra u polufinalnom turniru traje 5 minuta i produžava se za period trajanja besplatne igre, ukoliko polufinalista u tih 5 minuta osvoji besplatnu igru. Ukoliko polufinalista tokom igre u polufinalnom turniru ne osvoji besplatnu igru, završava turnir po isteku 5 minuta
 • Pobednik u polufinalnom turniru svakog WINNER SLOT KLUBA ima pravo da učestvuje u superfinalnom izvlačenju
 • Učesnici u polufinalnom turniru nemaju pravo na korišćenje i zadržavanje dobitaka osvojenih u polufinalnom turniru, već sve vraćaju priređivaču

Nakon održanog polufinalnog turnira svaki WINNER SLOT KLUB dobija svog pobednika polufinala, koji je pobednik tog kluba i ima pravo da učestvuje u superfinalnom izvlačenju.

Superfinalno izvlačenje

 • Superfinalno izvlačenje će se održati dana 21.01.2023. godine u WINNER SLOT KLUBU NOVI BEOGRAD, ul. Japanska br. 12, sa početkom u 20 časova
 • Da bi učestvovao u superfinalu, pobednik kluba mora da lično prisustvuje superfinalnom izvlačenju i da preda komisiji svoj sertifikat
 • Nakon provere od strane Komisije, na ime svakog verifikovanog sertifikata Komisija ubacuje u bubanj lopticu sa rednim brojem WINNER SLOT KLUBA u kome je sertifikat osvojen
 • Iz bubnja se izvlače tri (3) loptice sa tri (3) različita broja a prisutni igrači koji su pobednici izvučenih WINNER SLOT KLUBOVA će učestvovati u SUPERFINALNOM TURNIRU
 • Odsustvo odnosno sprečenost bilo kog pobednika kluba da iz bilo kog razloga prisustvuje suprefinalnom izvlačenju ne sprečava održavanje superfinala i ne utiče na punovažnost superfinalnog izvlačenja i turnira
 • Izvlačenje loptica iz bubnja vršiće hostesa
 • Komisija prati izvlačenje i proglašava učesnike superfinalnog turnira - superfinaliste

Superfinalni turnir

Nakon utvrđivanja tri (3) superfinalista, održava se SUPERFINALNI turnir

 • Na istoj grupi automata koje određuje priređivač, svaki superfinalista dobija od priređivača kredit u iznosu od 10.000 promo RSD a svaki superfinalista sam bira vrstu igrice i visinu uloga, koji mogu biti različiti za svakog učesnika
 • Superfinalisti započinju igru u isto vreme a pobednik superfinalnog turnira je superfinalista koji u periodu periodu trajanja igre u superfinalnom turniru osvoji najveći dobitak i on postaje WINNER POBEDNIK - dobitnik nagrade: Jeep Renegade
 • Igra u superfinalnom turniru traje 5 minuta i produžava se za period trajanja besplatne igre, ukoliko superfinalista u tih 5 minuta osvoji besplatnu igru. Ukoliko superfinalista tokom igre u superfinalnom turniru ne osvoji besplatnu igru, završava superfinalni turnir po isteku 5 minuta
 • Superfinalisti nemaju pravo na korišćenje i zadržavanje dobitaka osvojenih u superfinalnom turniru, već sve vraćaju priređivaču

Obaveštavanje dobitnika i preuzimanje nagrade

Pošto superfinalista lično učestvuje u superfinalnom turniru, čiji pobednik je dobitnik nagrade, dobitnik će biti lično obavešten o osvajanju nagrade.

Priređivač se obavezuje da u roku od 30 dana od održavanja superfinala izvrši prenos vlasništva nad vozilom na WINNER POBEDNIKA i preda mu ključeve vozila i saobraćajnu dozvolu.

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitak od igara na sreću u skladu sa zakonom o porezu na dohodak građana.

Registraciju vozila vrši WINNER POBEDNIK o svom trošku, bez učešća priređivača.

Sajt igre

winnerclub.rs/promocije/nagradna-igra-jeep
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x