Red Bull pokaži da si najveći Ivanin fan

Red Bull

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 5x Dve ulaznice za popodnevni program takmičenja na Svetskom prvenstvu 20. marta, odnosno za termin u kom se planira održavanje finala u skoku udalj u ženskoj konkurenciji, potpisana sportska oprema Ivane Španović i 365 limenki energetskog pića Red Bull

Ukupan broj nagrada: 5

Tipovi nagrada piće ulaznice

Opis

Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje su navršile 18 godina života na dan 20.03.2022. godine, sa prebivaištem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu
kod organizatora kao ni njihovi članovi familije.

Mehanizam

Za učestvovanje je potrebno:

  1. Otvoriti Red Bull formular za prijavu
  2. Popuniti lične podatke
  3. U polje odgovor upisati prognozu dužine najboljeg skoka Ivane Španović na takmičenju Belgrade Indoor Meeting koje će biti održano u Štark Areni u Beogradu dana 07.03.2022. i to unosom željene dužine izražene u metrima i centimetrima

Svaki učesnik konkursa imati mogućnost da samo jednom pogađa dužinu najboljeg skoka.

Izbor pobednika

Tokom konkursa nakon pregleda pristiglih odgovora učesnika, komisija će između pristiglih odgovora učesnika izabrati pet pobednika/pobednica konkursa na osnovu poređenja pristiglih odgovora učesnika sa najboljim ostvarenim skokom Ivane Španović na predmetnom takmičenju.

Odluku o izboru pobednika, komisija će doneti dana 08.03.2022. godine u 15:00:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik. Ime pobednika će biti objavljena najkasnije 08.03.2022. godine u 18:00:00 časova na web stranici www.redbull.rs i Instagram profilu @redbullrs.

Učesnici/učesnice koji su izabrani kao pobednik/pobednica konkursa, dužan/dužna je da najkasnije u roku od 24 sata od trenutka objavljivanja pobednika, kontaktira organizatora putem
direct poruke na Instagram profilu @redbullrs (u daljem tekstu: direct poruka) ili na mail adresu: info.rs@redbull.com

Organizator je u obavezi da najkasnije u roku od 24 časa od prijema Direct poruke i/ili e-mail poruke odgovori pobednicima/pobednicama Konkursa da je primio Direct poruku i/ili e-mail poruku i da zatraži da oni/one dostavi potrebne lične podatke i to: ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog telefona, kao i da potvrdi da prihvata nagradu.

Radi preuzimanja nagrade Konkursa pobednici/pobednice dokazuju svoj identitet podnošenjem na uvid lične karte iz koje je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno u Direct poruci i/ili email poruci.

Prilikom dolaska na preuzimanje nagrade, izabrani učesnici će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

Dodatne informacije

Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom putem Direct poruke na Instagram profilu @redbullrs ili putem e-mail poruke na adresu info.rs@redbull.com.

Sajt igre

redbull.jotform.com/220313138807045
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x