Ribella daruje Hummusapiens sluške

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • 10x Hummusapiens bluetooth slušalice

Ukupan broj nagrada: 10

Tipovi nagrada zvučnik tehnika

Opis

Pravo učešća u konkursu imaju lica državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (izuzev teritorije AP Kosova i Metohije) koja su starija od 18 godina i koja su pročitala i saglasna su sa pravilima konkursa.
Pravo učešća u konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji, i deca.

Mehanizam

  1. Napravi kreativnu fotografiju serviranja hummusa koja mora da sadrži i pakovanje Ribella Hummusa (i to takvu da će nam od nje zastati dah i krenuti voda na usta)
  2. U komentaru ispod nagradne objave postavi prethodno napravljenu fotografiju

Svaki učesnik ima pravo da na nagradnom konkursu učestvuje sa neograničenim brojem odgovora pri čemu može osvojiti najviše jednu nagradu.

Izbor dobitnika

Žiri organizatora će izabrati 10 najkreativnijih fotografija učesnika koji su ispunili sve uslove navedene u pravilima. Žiri nije u obavezi da proglasi svih 10 pobednika ukoliko fotografije nisu zadovoljavajuće i ne ispunjavaju date kriterijume.

Ukoliko se na fotografiji ne nalazi pakovanje Ribella Hummusa, ova fotografija neće ući u razmatranje za nagradu.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije u 19.9.2022. komentarima na odgovore učesnika koji su učestvovali u konkursu i to na predviđenoj objavi koja se odnosi na konkurs.

Podaci o učesnicima koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Facebook i/ili Instagram stranici organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd.) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa, a najkasnije do okončanja promocije konkursa.

Nakon proglašenja dobitnika dobitnici su dužni da se jave u roku od 7 radnih dana ili gube pravo na nagradu.

Predaja nagrada

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od dobitnika nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost organizatora ili ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 2 (dva) radna dana.

Nagrade će biti dostavljene do 31.10.2022.

Dobitnicima nagrada iste će biti uručene putem kurirske službe ili dostavom predstavnika organizatora na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih kontaktira organizator u skladu sa pravilima.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči, organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom učesniku koji za to ispunjava uslove.

Sajt igre

www.facebook.com/ribellafoods/ ...
Gost
1 Komentar
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 8 meseci
Organizator je naveo da fotografija može da se pošalje i na Instagram nagradnu objavu https://www.instagram.com/p/CiSPw7XqT4e/

Koliko znamo Instagram ne dozvoljava fotografije u komentarima tako da to nismo uvrstili u tekst, ali ako neko zna način...
1
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x