SBB velika nagradna igra

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

Ciklus 1

 • 1x Automobil TOYOTA YARIS CROSS hibrid 1.5 HSD 5D E-CVT Sport
 • 10x Električni trotinet XIAOMI MI 1S + Pametni sat XIAOMI Haylou GPS Haylou LS02
 • 15x HILAND bicikl Dirt Jump HIS008GY26
 • 60x Samsung Galaxy tablet A8 SMX200NZAEEUC
 • 500x URBAN ranac 34.299.10

Ciklus 2

 • 1x Automobil TOYOTA YARIS CROSS hibrid 1.5 HSD 5D E-CVT Sport
 • 10x Električni trotinet XIAOMI MI 1S + Pametni sat XIAOMI Haylou GPS Haylou LS02
 • 15x HILAND bicikl Dirt Jump HIS008GY26
 • 60x Samsung Galaxy tablet A8 SMX200NZAEEUC
 • 500x URBAN ranac 34.299.10

Ukupan broj nagrada: 1.172

Tipovi nagrada prevoz tehnika električni trotinet tablet bicikl automobil pametni sat

Opis

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici), pod uslovima opisanim u pravilima.

Mehanizam

 1. Registruj nalog na www.mojsbb.rs ukoliko ga već ne poseduješ
 2. Unutar svog naloga klikni na dugme za prijavu na nagradnu igru (koje će biti dostupno samo u toku trajanja svakog ciklusa)

Ciklusi

 • 23.08.2022. do 05.10.2022. godine u 23:59
 • 11.10.2022. do 23.11.2022. godine u 23:59

Uslovi učestvovanja

Učesnik, a samim tim i dobitnik nagrada, može biti isključivo fizičko lice koje je u aktivnom ugovornom odnosu.

 • Ciklus 1 - Ugovor mora biti na snazi i sve obaveze prema priređivaču po ugovoru moraju biti izmirene zaključno sa 30.08.2022. godine ili ugovor o korišćenju usluga sa priređivačem mora biti potpisan zaključno sa 30.09.2022, s tim da se na ta lica ne primenjuje uslov da do 30.08.2022. imaju izmirene obaveze prema priređivaču nastale po osnovu tog ugovora.
 • Ciklus 2 - Ugovor mora biti na snazi i sve obaveze prema priređivaču po ugovoru moraju biti izmirene zaključno sa 30.09.2022. godine ili ugovor o korišćenju usluga sa priređivačem mora biti potpisan zaključno sa 17.11.2022, s tim da se na ta lica ne primenjuje uslov da do 30.09.2022. imaju izmirene obaveze prema priređivaču nastale po osnovu tog ugovora.

Pojašnjenja radi, ugovori zaključeni sa priređivačem koji daju pravo učesnicima na učešće u ovoj nagradnoj igri su svi postpaid korisnički ugovori (ugovori čija se naknada fakturiše na kraju meseca za prethodni mesec) za bilo koju vrstu usluga iz asortimana priređivača.

Jedno lice koje je strana ugovornica sa priređivačem na osnovu više ugovora, stiče pravo da učestvuje u ovoj Nagradnoj igri i osvoji nagrade sa onoliko prijava koliko ima ugovora na snazi, a sve prema uslovima definisanim u ovim pravilima.

Pravo učešća nemaju korisnici usluga priređivača na osnovu ugovora koji tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem momentu imaju aktivan zahtev za raskid ugovora, tačnije ako takvi korisnici budu učestvovali u nagradnoj igri, pa tokom trajanja iste podnesu zahtev za raskid ugovora, isti će biti diskvalifikovani i neće imati pravo na nagradu.

Izbor dobitnika

Svi učesnici nagradne igre podnošenjem prijave na gore opisan način biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

 • Ciklus 1 - Izvlačenje dobitnika biće vršeno dana 06.10.2022. godine u 12:00 časova.
 • Ciklus 2 - Izvlačenje dobitnika biće vršeno dana 24.11.2022. godine u 12:00 časova.

Prvo se izvlači dobitnik GLАVNE nagrade, a zatim dobitnici UTEŠNIH nagrada.

Jedno lice može biti dobitnik UTEŠNE nagrade više od jednog puta, tačnije jedno lice može biti dobitnik utešne nagrade bilo koje vrste onoliko puta koliko puta bude izvučeno kao dobitnik, ali sa različitim brojevima ugovora.
Dobitnik UTEŠNE nagrade (bilo koje vrste) može biti dobitnik i GLАVNE nagrade, ali pod uslovom da je za Glavnu nagradu izvučeno na osnovu drugog ugovora u odnosu na ugovor za koji je izvučeno za utešnu nagradu.

Rezervni dobitnici

Pored dobitnika za svaku od nagrada će biti izvučeni i rezervni dobitnici (po 1000 za svaku od UTEŠNIH nagrada i 100 za GLАVNU nagradu), za slučaj da se naknadno ispostavi da dobitna prijava nije validna, tačnije ukoliko izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove opisane u pravilima ili ukoliko se dobitniku ne može uručiti nagrada iz razloga definisanih pravilima pa je time izgubio pravo na nagradu. Rezervni dobitnici će biti rangirani po redosledu izvlačenja kao "prvi, drugi, treći, četvrti i tako redom rezervni dobitnik" za svaku pojedinačnu UTEŠNU nagradu prema redosledu koji je definisan za izvlačenje nagrada.
U slučaju potrebe rezervni dobitnici će biti kontaktirani nakon završetka nagradne igre.

Objava rezultata

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022 najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će, nakon što utvrdi da dobitnik ispunjava uslove opisane u pravilima, obavestiti dobitnika putem e-maila koji je učesnik ostavio prilikom registrovanja svog korisničkog naloga da je izvučen kao dobitnik, te ga uputiti da na zvaničnom sajtu priređivača www.mojsbb.rs može po svom broju ugovora da utvrdi da je dobitnik nagrade, koju je nagradu osvojio i način preuzimanja nagrade.

Istom prilikom priređivač će od dobitnika zatražiti da mu dobitnik u roku od 5 dana pošalje broj mobilnog telefona i adresu na koju nagradu treba poslati (pod uslovom da je adresa na koju treba poslati nagradu u RS), a kod glavne nagrade i JMBG i to na mejl adresu sbbnagradnaigra@sbb.co.rs.
Ukoliko dobitnik Priređivaču ne dostavi gore tražene podatke u roku od 5 dana od dana obaveštenja, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku, odnosno svakom sledećem rezervnom dobitniku ukoliko prethodni ne postupi po navedenom.

Dodela nagrada

Glavna nagrada

Dobitnik glavne nagrade će istu preuzeti u prodajnom salonu dobavljača nagrade u Novom Sadu (TAGO CAR DOO ulica Zrenjaninski put broj 6, Novi Sad) najkasnije u roku od 120 dana od završetka nagradne igre,s tim da priređivač zadržava pravo da navedeni rok bude i duži usled više sile, kašnjenja isporuke nagrade od strane dobavljača nagrade ili razloga koji se priređivaču ne mogu pripisati u krivicu.

Troškove, takse i porez na promet apsolutnih prava u vezi nagrade i prenosa prava svojine na dobitnika snosiće SBB. Troškove registracije vozila snosiće dobitnik.

Ukoliko priređivač omogući dobitniku da nagradu preuzme u nekoj od svojih poslovnica, isti će ga o tome blagovremeno obavestiti, te će dobitnik moći da izabere da li će nagradu preuzeti u poslovnici priređivača ili putem kurirske službe.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Utešne nagrade

Priređivač će utešne nagrade dostaviti dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji i to najkasnije u roku od 60 dana od završetka nagradne igre.

Prilikom uručenja nagrade, dobitnik je dužan da licu koje mu bude uručivalo nagradu, a koje je ovlašćeno od priređivača, dostavi na uvid ličnu kartu kako bi lice koje bude uručivalo nagradu utvrdilo identitet dobitnika. Ukoliko se ispostavi da lice kome se nagrada uručuje, nije lice koje je nosilac ugovora zaključenog sa priređivačem, lice ovlašćeno za dostavu nagrade istu neće uručiti tom licu, već će se ta nagrada uručiti prvom sledećem rezervnom dobitniku.

Dobitnik će o dostavi nagrade biti obavešten od strane kurirske službe ili pošte putem SMS poruke ili telefonskog poziva. Nakon dva neuspela pokušaja dostave i neuspelog uručivanja nagrade, ista se vraća priređivaču i dobitnik gubi pravo na nagradu, a priređivač će nagradu uručiti prvom sledećem rezervnom dobitniku.

Sajt igre

sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022
Gost
20 Komentara
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 6 meseci
Čestitamo dobitnicima!!!
ANA
ANA
 pre 8 meseci
neprihvata prijavu mozete li mi pomociza nagradnu igru posto sam korisnik sbb usluge imam ugovor...pozdrav!
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 8 meseci
Ćao Ana, da se nisi kojim slučajem već prijavila za igru? Dva puta nije moguće.

Ukoliko smatraš da ispunjavaš sve uslove iz pravilnika, a i dalje ne možeš da se prijaviš onda kontaktiraj organizatora na sbbnagradnaigra@sbb.co.rs
Sonja
Sonja
 pre 8 meseci
Kako mogu da proverim da li sam se uspešno prijavila? Odradila sam sve korake po uputstvu, ali nisam sigurna da li sam prijavu odradila do kraja, jer nisam dobila nikakvu potvrdu o prijavi. Hvala!
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 8 meseci
Ćao Sonja, kada klikneš na dugme za prijavu pisaće ti "Korisnik je već prijavljen za nagradnu igru" ukoliko si već prijavljena
Milan Martinovic
Milan Martinovic
 pre 8 meseci
Kad dobijem tojotu kada cete me obavestiti?!
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 8 meseci
Izvlačenje dobitnika biće vršeno dana 06.10.2022. godine u 12:00 časova.
Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će, nakon što utvrdi da dobitnik ispunjava uslove opisane u pravilima, obavestiti dobitnika putem e-maila koji je učesnik ostavio prilikom registrovanja.
Nik
Nik
 pre 7 meseci
Znaci samo dobitnika obavestavate ,tako da mi ostali ni ne znamo dal je neko i dobio nagradu
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 7 meseci
Kao što je navedeno u tekstu izvlačenje je bilo 6.10.2022, a dobitnici će biti objavljeni u roku od 15 dana tj. do 21.10.2022.

Generalno nagradne igre funkcionišu tako da je u momentu izvlačenja osoba samo potencijalni dobitnik. Dalje se ta osoba obaveštava, pa se od nje očekuje da prihvati nagradu i dostavi podatke.
Sasa
Sasa
 pre 8 meseci
Hoću nagradnu igru
Dragan Vizi
Dragan Vizi
 pre 7 meseci
Voleo bih da vidim spisak dobitnika prethodne nagradne igre. Nigde ne mogu da ga nadjem, a posteno bi bilo da ga prikazete. Hvala unapred.
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 7 meseci
Kao što je navedeno u tekstu izvlačenje je bilo 6.10.2022, a dobitnici će biti objavljeni u roku od 15 dana tj. do 21.10.2022.
Dragan Vizi
Dragan Vizi
 pre 7 meseci
Hvala na odgovoru.
Sasa
Sasa
 pre 7 meseci
ha,ha,kakva bruka i sramota,jos ga nema spisak dobitnika od stare igre,vec pocela nova,mislim da je ovo zamajavanje ovog napacenog naroda,cim mi isteknu ugovori,odoh iz principa,hvala
Stevan, N. Sad
Stevan, N. Sad
 pre 7 meseci
Sve nagradne igre SBB-a kao da su namenjene užoj porodici organizatora iste. Dve sedmice im treba da objave spisak dobitnika? Pa, hahahahahaaa! I prošli put je tako bilo. A i nije baš jubilej za slavlje, s obzirom da je usluga drastično opala u kvalitetu. Nema dana da interent ne secka, samim tim i televizija. Mesecima nisu u stanju da otklone kvar.Prosto mi se plače kad moram da biram između dva zla - MTS-a i SBB-a.
Mira
Mira
 pre 7 meseci
Ni Orion nije nista bolji ista prica kao Mts i SBB.Sva tri sam imala i dno dna placa a usluga nula ova dva su mi istekla pre dva meseca jos cekam SBB i da im oci ne vidim.A kad raskida ugovor nude ti sve i svašta da produzis,rekla sam im i besplatno da mi daju ne zelim ih u svojoj kuci.
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 7 meseci
Dobitnici nagrada u prvoj SBB Velikoj nagradnoj igri od 23.08.2022. do 06.10.2022.

U skladu sa pravilima nagradne igre – SBB nagradna igra "20 godina sa vama", korisnici koji su srećni dobitnici obavešteni su putem e-maila.
Goran
Goran
 pre 6 meseci
😉😉😉☕☕❤️❤️
Petar
Petar
 pre 6 meseci
Ja nisam nista dobijo
20
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x