Tuborg - kako to misliš ne može 12 nagrada svakog dana?

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

Dnevne nagrade:
  • 42x Mobilni telefon Apple iPhone 12 - 64GB
  • 42x Xbox konzola, S serije
  • 420x Robni vaučer Planeta sport u vrednosti 11.000 RSD

Ukupan broj nagrada: 504

Tipovi nagrada tehnika igračka konzola piće pivo mobilni telefon vaučer

Opis

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom ili ugostiteljkom objektu koji se nalazi u Republici Srbiji, ostvare kupovinu bilo koja tri “TUBORG” proizvoda, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.

“TUBORG” proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od tri komada, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

  • Tuborg nepovratna boca 0.33l,
  • Tuborg povratna boca 0.5l,
  • Tuborg limenka 0.5l,
  • Tuborg točeno pivo 0.33l i
  • Tuborg točeno pivo 0.5l.

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do 15.08.2021. godine, s obzirom da je dobitnik nagrade dužan da pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini na zahtev Organizatora iako je dobitnik nagrade dužan da dostavi fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na mail adresu tuborg@gmd.rs.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 1313.

SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 1313 sa tekstom: 123456)

Broj 1313 biće dostupan za slanje sms-a počev od 31. maja 2021. godine u 00:01 časova do 11. jula 2021. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Sa istog broja mobilnog telefona potrošač može poslati najviše 50 SMS poruka na četvorocifreni broj 1313.

Ukoliko tokom trajanja nagradne igre priređivač iz bilo kog razloga posumnja da učesnik povređuje pravila nagradne igre i to, ali ne i isključivo, nasumičnim slanjem kodova i slično, a bez postojanja odgovarajućeg fiskalnog računa kao dokaza o kupovini, priređivač zadržava pravo da od učesnika po svom nahođenju zatraži na neposredni uvid tri do pet fiskalnih računa sa kojih je učesnik slao kodove. Ukoliko učesnik o svom trošku ne postupi po zahtevu priređivača, isti će biti diskvalifikovan.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) putem e-mail adrese tuborg@gmd.rs.

Izvlačenje dnevne nagrade

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu “TUBORG” proizvoda u minimalnoj količini od tri komada i budu poslali SMS na broj 1313 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana trajanja nagradne igre za prethodni dan (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak). Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 01.06.2021. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 12 DNEVNIH nagrada. Biće izvučeno ukupno 504 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više od jednog puta.

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.kakotomislisnemoze.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Obaveštenje dobitnika o osvojenoj nagradi

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao SMS za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu), fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, adresu za isporuku nagrade i broj telefona sa kojeg je poslao dobitnik kod, a sve to na mail adresu tuborg@gmd.rs.

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji i to najkasnije do 15.08.2021. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu), fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, adresu za isporuku nagrade i broj telefona sa kojeg je poslao dobitnik kod ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Sajt igre

kakotomislisnemoze.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x