Tvoje Nectar nagradno leto

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Nectar igru Buzz do Zanzibara?

-

Nagrade

 • 6x Svake nedelje Xiaomi electric scooter essential
 • 44x Svakog dana Bicikl Capriolo Passion

Ukupan broj nagrada: 50

Tipovi nagrada prevoz električni trotinet bicikl

Opis

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu UNIVEREXPORT DOO na teritoriji Republike Srbije, koji prodaje dole nabrojane proizvode priređivača, ostvare kupovinu bilo kojeg od sledećih proizvoda, i to:

 • FAMILY NEKTAR VIŠNJA 0,2L 1/24
 • NECTAR FAMILY NEKTAR ANANAS I POMORANDŽA TPSL 0,2L 1/24
 • FAMILY NEK. POMORANDŽA 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR BRESKVA 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR JABUKA 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR JAGODA 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR BLUEBERRY 0,2L 1/24
 • FAMILY NEKTAR JABUKA TPA 1L 1/12
 • FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TPA 1L 1/12
 • FAMILY NEKTAR BRESKVA TPA 1L 1/12
 • FAMILY NEK. POMORANDŽA TPA 1L 1/12
 • FAMILY ANANAS I POMORANDŽA 50% 1L TP
 • FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TPA 1L 1/12
 • FAMILY NEKTAR JAGODA TPA 1L 1/12
 • FAMILY NEKTAR JABUKA TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR BRESKVA 50% 1,5L TBA 1/8
 • FAMILY NEKTAR MULTIVITAMIN TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEK. POMORANDŽA TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR KAJSIJA TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR JAGODA TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY NEKTAR VIŠNJA TBA 1,5L 1/8
 • FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TPA 1L 1/12
 • FAMILY IMMUNO POMORANDŽA, LIMUN I ÐUMBIR TPA 1L 1/2
 • FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TBA 0,2L 1/24
 • SOK POMORANDZA 100% NECTAR LIFE 1L
 • SOK BRESK.JAB.100% NECTAR LIFE BRIK 1L
 • SOK JABUKA 100% BISTRA NECTAR LIFE TP 1L
 • SOK PARADAJZ 100% NECTAR 1L
 • SOK BOROVNICA NECTAR LIFE 1L
 • SOK KRUSKA 100% PREMIUM NECTAR LIFE 1L
 • SOK VISNJA KAS.50% PREMIUM NECTAR LIFE1L
 • SOK CRNA RIBIZLA PREMIUM NECTAR LIFE 1L
 • SOK MALINA NECTAR LIFE 1L
 • SOK BRES./JAB.100% NECTAR LIFE FLAS.0.2L
 • SOK BOROVNICA 40% PREM.NEKTAR LIFE 0.2L
 • SOK VISNJA 35% LIFE 0.25L
 • SOK LIFE ORGANIC PURE RED 250ML
 • SOK JABUKA SA VITAM.C LIFE 100% 0,75L
 • SOK JABUKA BRESKVA LIFE PREM.100% 0,75L
 • SOK POMORANDZA SA VIT.C LIFE 100% 0,75L
 • SOK JABUKA 100% NECTAR TP 1,5L
 • SOK POMORANDZA NECTAR TP 1,5L
 • SOK LIFE JABUKA 0,5L
 • SOK LIFE BRESKVA I JABUKA 0,5L
 • SOK LIFE POMORANDZA 0,5L
 • SOK ANANAS 70% NEKTAR LIFE TP 1L
 • SOK LIFE JABUKA 1L+NARANDZA 1L
 • SOK LIFE JABUKA 1L+BRESKVA 1L
 • SOK JABUKA NECTAR KIDS 100% 0,2L
 • SOK BRESKVA NECTAR KIDS 100% 0,2L
 • SOK JAGODA NECTAR KIDS 100% 0,2L
 • LIFE PREMIUM JABUKA ARONIJA I GROŽÐE PLUS VITAMIN C TPA 1L 1/12
 • NECTAR FAMILY LIMUNADA TPA 1L 1/12
 • NECTAR FAMILY MALINADA TPA 1L 1/12

Potrošači koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju uz fiskalni račun i nefiskalni isečak tzv. SLIP kojim se obaveštava da je kupovnom stekao pravo učešća u nagradnoj igri.

Na nefiskalnom isečku odnosno slipu se nalazi jedinstveni kod potrošača koji potrošač šalje putem mobilnog telefona SMS-om na broj 8888.

Za svaki račun koji se izdaje nakon gore bliže opisane kupovine, štampa se i dodatni isečak koji potrošač dobije uz fiskalni račun, a koji sadrži kod od 12 do 16 cifara. Tih 12 do 16 cifara jedinstveno određuju objekat, kasu u objektu i broj računa.

SMS poruka koja se šalje na broj 8888 se sastoji iz cifara koje čine jedinstveni kod na nefiskalnom isečku, a koji je potrošač dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je potrošač nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio jedinstveni kod na nefiskalnom isečku xxxxxxxxxxxxxxxx onda šalje SMS na broj 8888 sa tekstom: xxxxxxxxxxxxxxxx)

Broj 8888 biće dostupan za slanje sms-a počev od 19. jula 2021. godine u 00:01 časova do 31. avgust 2021. godine u 23:59 časova.

Ukoliko je kupac pravilno poslao jedinstveni kod dobija potvratnu SMS poruku kojom se potvrđuje da je njegov kod uspešno prihvaćen.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Telenor mrežu, i to:

 • za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om,
 • za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i
 • za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun sa nefiskalnim isečkom kao dokaz o kupovini do kraja nagradne igre, a najkasnije do 01. oktobra 2021. godine.

Način i postupak osvajanja, odnosno utvrđivanja dobitaka

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

Izvlačenje dnevne nagrade

Svi učesnici koji u toku trajanja jednog dana nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kog od gore navedenih proizvoda i budu poslali SMS na broj 8888 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade vršiće se svakog dana, počev od 20.07.2021. godine u 09:30 do 01.09.2021.godine, isključivo za kodove poslate prethodnog dana.

Biće izvučeno ukupno 44 dobitnika DNEVNIH nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELjNE može biti dobitnik DNEVNE nagrade, ne više od jednom.

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.nectarleto.rs najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Izvlačenje nedeljnih nagrada

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kog od gore navedenih proizvoda i budu poslali SMS na broj 8888 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

 • 26.07.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 19.07.2021. godine u 00:01č do 25.07.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
 • 02.08.2021. godine (učestvuju lica koja poslala odgovarajući SMS u periodu od 26.07.2021. godine u 00:01č do 01.08.2021.godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
 • 09.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 02.08.2021. godine u 00:01č do 08.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
 • 16.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 09.08.2021.godine u 00:01č do 15.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
 • 23.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 16.08.2021. godine u 00:01č do 22.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
 • 01.09.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 23.08.2021.godine u 00:01č do 31.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.

Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika NEDELjNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade, ne više od jednom.

Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet strani www.nectarleto.rs najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igara

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.nectarleto.rs u roku od 5 (pet) dana od dana izvlačenja.

Obaveštenje dobitnika o osvojenoj nagradi

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o potencijalnoj nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste.

Ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48h, gubi pravo na istu, te će ista biti dodeljena prvom sledećem rezervnom dobitniku. Ukoliko se ni prvi sledeći rezervni dobitnik ne javi u roku od 48h od kontaktiranja, nagrada će biti uručena drugom sledećem rezervnom dobitniku.

Priređivač će o svom trošku putem kurirske službe obezbediti prevoz nagrada na adresu koju mu dobitnik bude saopštio prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi i to isključivo u slučaju da se adresa na koju će se dostaviti nagrada nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni kod sa nefiskalnog isečka, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Ukoliko dobitnik do 15.septembra 2021. godine ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu, te priređivač nagradu dodeljuje prvom sledećem rezervnom dobitniku. Ukoliko ni prvi sledeći rezervni dobitnik do 22.septembra 2021. godine ne preuzme nagradu, nagrada se dodeljuje drugom sledećem rezervnom dobitniku. Ukoliko ni drugi sledeći rezervni dobitnik nagradu ne preuzme do 29. septembra 2021. godine time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će ostati neraspoređena. Nepreuzimanje nagrada u skladu sa ovim stavom podrazumeva nemogućnost uručenja dobitniku nagrade od strane kurirske službe (neispravna adresa, nije zatečen na adresi i nije ovlastio nikog za preuzimanje nagrade, itd) iz bilo kojeg razloga.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni kod sa nefiskalnog isečka, a kao dokaz o izvršenoj kupovini. Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojenu nagradu dobitnik ne može da prenese na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga dobitnik nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi onda će se te nagrade dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Osvojenu nagradu dobitnik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Sajt igre

nectarleto.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x