Ušće kida!

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 1x Poklon vaučer za nagradno putovanje u Peru, u gradove Lima i Kusko za najviše dve osobe u periodu od 2. februara do 11. februara 2023. godine, ili od 25. februara do 6. marta 2023. godine, po izboru dobitnika, u vrednosti od 687.892 RSD uključuje:
  • plaćeni smeštaj u trajanju od 8 noći / 10 dana, i to 3 noći u hotelu *4 u Limi na bazi noćenja sa doručkom, i 5 noći u hotelu *4 u Kusku na bazi noćenja sa doručkom
  • dnevni izleti – Maču Pikču, razgledanje Lime, razgledanje Kuska, obilazak „Rainbow mountain“
  • povratne avionske karte na relaciji Beograd-Lima-Beograd (sa presedanjem u Amsterdamu), sa uključenim avio taksama,
  • povratne avionske karte na relaciji Lima-Kusko-Lima, sa uključenim avio taksama i svim transferima po programu putovanja
 • 1x Električni bicikl Yugo Tempo E-bike
 • 1x Električni trotinet Xiaomi Mi 3 EU (Grey)
 • 2x Prečišćivač vazduha Xiaomi Mi Pro H
 • 2x Robot usisivač Xiaomi Mi Robot usisivač – Mop 2 EU
 • 155x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 3.000 RSD (Instant nagrade će biti aktivne počev od dana uručenja dobitniku na promotivnom pultu u Ušće Shopping Centru pa sve do 31. decembra 2022. godine i nakon proteka tog roka ne mogu se više koristiti)

Ukupan broj nagrada: 162

Tipovi nagrada prevoz električni trotinet bela tehnika putovanje bicikl vaučer

Opis

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica koja prihvataju pravila nagradne igre.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati: maloletna lica, lica koja nisu državljani Republike Srbije, zaposleni kod priređivača, angažovani u kompanijama koje učestvuju u organizaciji nagradne igre na bilo koji način, kao i njihovi najbliži članovi porodice: roditelji, deca i supružnici navedenih lica.

Mehanizam

 1. Izvrši kupovinu proizvoda i/ili usluga u Ušće Shopping Centru u vrednosti od minumum 3.000 RSD sa najviše dva računa
 2. Samostalno ili uz pomoć promotera koji će svakog radnog dana centra tokom perioda nagradne igre biti prisutni u Ušće Shopping Centru, izvrši registraciju svojih podataka na internet stranici nagradne igre. Potrebno je uneti ime i prezime, email adresu, broj telefona, datum rođenja, zatim broj Brojača računa bez sufiksa PP, sa kojima učestvuju u nagradnoj igri (maksimum dva računa) i naziv radnje u Ušće Shopping Centru u kojoj je izvršena kupovina i dobijeni računi, kao i iznos računa, nakon čega će dobiti jedinstveni jedanaestocifreni registracioni broj koji će automatski biti i poslat na ostavljenu e-mail adresu učesnika
 3. Klikni na označeno polje na sledećoj stranici na kojoj će se prikazati tri polja na kojima se nalaze brojevi od 0 do 9:
  • ukoliko se na svih tri polja nalaze brojevi (3/3/3) slučajnim elektronskim izborom učesnik osvaja Instant nagradu i to poklon vaučer za robe i usluge-kartice na iznos od 3.000 RSD
  • ukoliko se na sva tri polja ne poklope isti brojevi (3/3/3) kako je prethodno opisano, učesnik automatski stiče pravo učešća u izvlačenju ostalih nagrada (robne nagrade i putovanje)

Registracija na internet stranici nagradne igre i izvlačenje Instant nagrada kako je gore opisano je moguće tokom trajanja Nagradne igre, u toku radnog vremena Ušće Shopping Centra.

Račun(i) se mogu samo jednom koristiti za učestvovanje u nagradnoj igri, te će bilo kakvo višestruko korišćenje računa, odnosno broja/brojeva Brojača računa, biti onemogućeno. Ukoliko se eventualno naknadno pokaže da je jedan račun više puta učestvovao u nagradnoj igri, takav račun i učesnik, odnosno učesnici će biti diskvalifikovani iz nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje Robnih nagrada i Glavne nagrade će se odvijati putem slučajnog elektronskog odabira Registracionog broja na elektronskom brojčaniku koji će se nalaziti na ekranu u Ušće Shopping Centru, uz mogućnost praćenja na Instagram profilu priređivača. Ukoliko tržni centar ne bude radio na dane kada se vrše izvlačenja Robnih i Glavne nagrade, izvlačenje će biti samo na Instagram profilu Priređivača.

Svaki učesnik može osvojiti najviše tri nagrade, te osvajanje tri nagrade isključuje mogućnost i automatski diskvalifikuje učesnika iz daljeg učestvovanja u nagradnoj igri.

Izvlačenje nagrada će se vršiti u 18.00 časova.

Izvlačenje po jedne Robne nagrade Xiaomi Mi Robot usisivač – Mop 2 EU:

 • 22. septembra i 6. oktobra 2022. godine.

Izvlačenje po jedne Robne nagrade Xiaomi Mi prečišćivač vazduha Pro H:

 • 29. septembra i 13. oktobra 2022. godine.

Izvlačenje jedne Robne nagrade Xiaomi Mi Električni trotinet 3 EU (Grey):

 • 9. oktobra 2022. godine.

Izvlačenje jedne Robne nagrade Yugo Tempo E-bike Električni bicikl:

 • 25. septembra 2022. godine.

Glavna nagrada

Izvlačenje Glavne nagrade će se obaviti na dan 17. oktobar 2022. godine, u 18:00 časova

Obaveštavanje dobitnika

Dobitnici Instant nagrada i Robnih nagrada će biti informisani o rezultatu na email adresu koje su ostavili kao kontakt na internet stranici nagradne igre, dok će dobitnik glavne nagrade biti informisan o rezultatu putem telefonskog poziva ili na email adresu koju je ostavio na internet stranici nagradne igre.

Pored navedenog, svi dobitnici Robnih nagrada i Glavne nagrade (odnosno njihova imena i prezimena i Registracioni brojevi) i dobitnici Instant nagrada (odnosno njihovi Registracioni brojevi) će tokom perioda Nagradne igre i 15 dana po prestanku Nagradne igre biti objavljeni u posebnoj tabeli dobitnika na internet stranici nagradne igre, kako bi učesnici u svakom trenutku mogli da provere da li su dobitnici ovih nagrada.

Preuzimanje nagrada

Dobitnik nagradu može da preuzme na promotivnom pultu u Ušće Shopping Centru počev od narednog dana od dana osvajanja nagrade, a u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja nagrade.

Prilikom svakog preuzimanja nagrade, dobitnici moraju dokazati identitet i datum rođenja koji su naveli kao preduslov za registraciju uvidom u ličnu kartu i pokazati originalni račun, odnosno račune sa kojima su učestvovali i osvojili nagradu uz dokaz da takvom licu pripada Registracioni broj koji je osvojio nagradu i moraju potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Podaci iz lične karte, datum rođenja i računa i Registracioni broj moraju da odgovaraju podacima koji su kao takvi registrovani na internet stranici i koji su osvojili konkretnu nagradu. U suprotnom, ukoliko podaci iz lične karte i računa ne odgovaraju podacima koji su registrovani, takvom licu neće biti dodeljena nagrada.

Pored navedenog, dobitnik Glavne nagrade i Robne nagrade Yugo Tempo E-bike Električni bicikl će pre preuzimanja nagrade Priređivaču morati i da dostave svoj jedinstveni matični broj (JMBG) i adresu i opštinu prebivališta, a sve kako bi Priređivač u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana izvršio prijavu poreza na dohodak građana i izvršio plaćanje navedenog poreza.

Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagrade u rokovima i na način kako je to ovim Pravilima regulisano, Priređivač može, ali nije u obavezi da izvučenom dobitniku uruči nagradu i može njome slobodno raspolagati ukoliko se ista ne uruči.

Sajt igre

uscekida.usceshoppingcenter.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x