Uz Laško dobija svako

Laško

Trajanje

Nagradna igra je završena!

Možda tražiš trenutno aktivnu Laško igru Laško nagrađuje?

-

Nagrade

 • 3x Sony kućni bioskop 5.1. sa saundbarom HTRT4.CEL (crna boja, 600W)
 • 15x Točilica za pivo, žirafa 20x20x95cm, 3L
 • 15x Košarkaška lopta – Molten B7G4000, Materijal: Koža, Veličina: 7
 • Majica za sve učesnike koji tačno odgovore na bar jedno pitanje

Ukupan broj nagrada: 33

Tipovi nagrada zvučnik tehnika piće garderoba pivo sportska oprema

Opis

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Mehanizam

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi 5 (pet) bilo kojih Laško proizvoda u Delhaize Srbija d.o.o maloprodajnim objektima (Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop & Go). Nakon kupovine Laško piva u traženoj količini u maloprodajnom objektu učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od četrnaest (14) cifara (u daljem tekstu: Kod).

Nakon kupovine piva i dobijanja Koda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 1. Ode na stranicu nagradne igre i potvrdi da ima navršenih 18 godina.
 2. Registruje nalog ukoliko to već nije učinio. Prilikom registracije od korisnika se traži da unese: ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona. Prilikom kreiranja naloga, Učesnik će dobiti posebni generisani broj kojim će se identifikovati na Rang listi (u daljem tekstu: Jedinstveni broj).
 3. Pročita i prihvati pravila.
 4. Nakon registracije/logovanja na registrovani nalog Učesnik unosi Kod u odgovarajuće polje na veb mestu nagradne igre i odgovora na pitanje koje će se pojaviti. Ukoliko Učesnik tačno odgovori na postavljeno pitanje, dobija jedan poen. U suprotnom, Učesnik ne dobija poen. Učesnik ima na raspolaganju 10 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po odgovoru na pitanje Učesnik dobija svoj rezultat kojim se rangira na Rang listi.

Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, uneti neograničen broj Kodova i tako svaki put steći uslov za odgovaranje na nagradno pitanje. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavnici). Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u pravilniku neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu.

U slučaju da je Učesnik odgovorio na pitanje, ali se ispostavi da je Kod koji je uneo neispravan iz bilo kog razloga, poen koji je ostvario mu se neće računati. Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Učesnik koji tri puta bude poslao neispravan Kod će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa.

Učesnik, putem Web stranice, u svakom trenutku može proveriti broj poena koje ima, na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi, kao i koliko poena ima prvi Učesnik ispred njega.

Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Web stranice, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

Izbor dobitnika nagrada

Tokom Konkursa dobitnici Nagrada se određuju na osnovu poena koje Učesnik skupi učestvujući u Konkursu.

Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljeni putem Web stranice kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu vrstu nagrade u toku trajanja konkursa. Nagrade se ne mogu zameniti za drugu Nagradu, robu ili novac. Svaki učesnik koji tačno odgovori bar na jedno pitanje osvojiće Laško majicu. Jedan učesnik može osvojiti samo jednu majicu.

Pri završetku svake faze u 23:59 časova biće izvršen presek i proglašenje dobitnika, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima. Nagrade se dodeljuju po završetku Konkursa dana 17.11.2021. godine.

 • Prva faza počinje dana 21.10.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 27.10.2021. godine u 23:59 časova;
 • Druga faza počinje dana 28.10.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 03.11.2021. godine u 23:59 časova;
 • Treća faza počinje dana 04.11.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 10.11.2021. godine u 23:59 časova;
 • Četvrta faza počinje dana 11.11.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 17.11.2021. godine u 23:59 časova;

U slučaju da dva Učesnika imaju isti broj poena na Rang listi, prednost ima onaj Učesnik koji je bio brži, odnosno, koji je prvi prikupio poene.

Dodela nagrada

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike biće kontaktirani u roku od 2 dana od objave Dobitnika putem SMS-a kada je potrebno da dalje Organizatoru dostave adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena i svoj matični broj. Ukoliko Dobitnik ne odgovori na pomenuti SMS u roku od 3 dana, Organizator će još jednom pokušati da kontaktira Dobitnika pozivom. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u periodu od 15 dana od dana proglašenja Dobitnika stupi u kontakt sa određenim Dobitnikom smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a Nagrada će biti nedodeljena.

Isporuka nagrada će se vršiti od 18.11. do 02.12.2021.

Prilikom preuzimanja osvojene Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja Učesnika. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Nagrada će ostati nedodeljena.

Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod.

U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nagradu, Nagrada ostaje nedodeljena.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu Nagrade.

Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da Nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti nedodeljene.

Ukoliko naredni Učesnik (shodno odredbi 5.1. Pravila) nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i nagrada ostaje nedodeljena.

Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

Sajt igre

www.laskopivo.rs/nagrade
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x