Započni Patos zoo avanturu

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 40x Dečiji bicikl BOOSTER PLASMA 240 18 SPEED - 24"
 • 5x Električni dečiji trotinet DENVER SCK-5400
 • 10x Mobilni telefon Xiaomi Redmi 9 A EU 2+32 Granite Grey
 • 40x Pametni sat DENVER SW-152
 • 300x Bežične Slušalice Soulful TWS SLL-52

Ukupan broj nagrada: 395

Tipovi nagrada zvučnik prevoz tehnika električni trotinet za decu hrana bicikl pametni sat mobilni telefon

Opis

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. U nagradnoj igri mogu učestvovati i maloletna lica, za čiju prijavu i učešće je potrebna saglasnost roditelja, staratelja ili drugog zakonskog zastupnika.
Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposlena lica kod Priređivača, ili bilo kojeg drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica.

Mehanizam

 1. Kupi Patos album za sličice (cena je 30 RSD)
 2. Kupi bilo koji od proizvoda sa liste koja je navedena dole
 3. Svaka kesica proizvoda sadrži jednu sličicu životinje ili potencijalne nagrade
 4. Lepi sličice dok ne popuniš album
 5. Zameni album za nagradu koju si zalepio u album

Svaki učesnik može popunjavati neograničen broj albuma i samim tim ostvariti pravo na onoliko nagrada koliko albuma popuni.

Proizvodi koji učestvuju

Proizvodi na osnovu čije kupovine lice stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri su:

 • Patos Spicy Flavour 40 gr,
 • Patos Rolls 40 gr,
 • Patos Nachos 40 gr,
 • Patatos Klasik 40 gr,
 • Patatos Paprika 40 gr

Svi navedeni proizvodi biće obeleženi reklamnom lentom.

Popunjavanje albuma

Аlbum se sastoji od 23 komada različitih sličica životinja i jednom sličicom sa nagradom koja se nalazi na poslednjoj strani albuma.

Svako mesto za lepljenje sličice na albumu je jasno obeleženo i numerisano. Svaka sličica je numerisana na poleđini, pa učesnik lepi izvučenu sličicu sa brojem na numerisano mesto u albumu predviđeno za lepljenje, a koje odgovara broju na poleđini sličice. Takođe, na albumu je jasno i precizno određeno mesto koje je predviđeno za lepljenje sličice nagrade i nalazi se na poslednjoj strani albuma. Sličicu nagrade je dozvoljeno nalepiti isključivo na mestu u albumu predviđenom za njeno lepljenje.

Sve sličice moraju biti zalepljene precizno i na odgovarajuće mesto u albumu.

Neispravni albumi ne učestvuju u nagradnoj igri i ne mogu biti zamenjeni za nagrade.

Albumi će se smatrati neispravnim ako:

 • Nisu zalepljeni u skladu sa pravilima (nisu zapepljene sve sličice, uključujući i sličicu nagrade, sličice nisu zalepljene na odgovarajuća mesta, sličice su prelepljivane jedna preko druge ili odlepljene, i sl.)
 • Su pocepani ili znatno oštećeni na bilo koji drugi način
 • Ne sadrže sve stranice, ili su stranice naknadno spajane ili odvajane
 • Su nabavljeni-kupljeni suprotno ovim pravilima
 • Nedostaje perforirani deo sa sličicom nagrade

Način i postupak dodele nagrade

Po ispravnom i tačnom popunjavanju celog albuma, dobitnik se javlja na broj telefona kontakt centra 061/614-2424 svakog radnog dana od 09-17 časova , ili šalje elektronsku poštu sa svojim kontakt podacima (ime, prezime, JMBG, adresa stanovanja i kontakt telefon) na e-mail: patos@puzzle.rs, gde će dobiti dalje instrukcije za preuzimanje osvojene nagrade.

Dostavljanje i preuzimanje nagrada će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre, tj. najkasnije do 24.06.2022. godine, u skladu sa pravilima.

Nagrade se dostavljaju dobitnicima na kućnu adresu o trošku priređivača, uz prethodni dogovor oko termina dostavljanja. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik predstavniku priređivača daje ispravno popunjen album na uvid, kojom prilikom se perforirani deo albuma sa sličicom nagrade cepa i razmenjuje za osvojenu nagradu.

Dobitnik je dužan da u dogovoreno vreme bude na dostavljenoj adresi radi preuzimanja nagrada. U slučaju da se dobitnik ne zatekne na adresi koju je dostavio kontakt centru u dogovoreno vreme, dužan je da nagradu preuzme lično u sedištu Priređivača najkasnije do 24.06.2022.godine. U suprotnom, smatraće se da je odustao od nagrade.

Sajt igre

patos.rs/zapocni-patos-zoo-avanturu
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x